Psykiatristen diagnoosien väitetään kertovan vain vähän yksilön tarvitsemasta hoidosta. LEHTIKUVA / TOMI HIRVINEN

Psykiatriset diagnoosit voivat olla merkityksettömiä

Liverpoolin yliopiston tutkijat kyseenalaistavat vakiintuneiden diagnoosien tieteellisen pohjan.

Liverpoolin yliopiston kohututkimus väittää suurinta osaa psykiatrisista diagnooseista ”tieteellisesti merkityksettömiksi”.

Tutkijoiden mukaan yksilöiden välisten erojen vuoksi yleisdiagnoosi ei kuvaa riittävän tarkasti tietyn henkilön kokemia henkisiä ongelmia.

Tutkijat analysoivat psyykkisiä häiriöitä kategorisoivan, ammattilaisten käyttämän Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) -oppaan kappaleet skitsofreniasta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, masennuksesta, ahdistuksesta ja traumaperäisistä häiriöistä.

Tutkijoiden mukaan eri diagnoosien välillä on huomattavan paljon samankaltaisia oireita, eivätkä kategoriat ota riittävällä tavalla huomioon yksilön traumaperäisiä tai muita merkittäviä elämänkokemuksia.

Diagnoosien väitetään näin ollen kertovan hyvin vähän itse potilaasta ja tämän tarvitsemasta hoidosta. Professori Peter Kindermanin mukaan potilaiden diagnoosit annetaan usein epäkriittisesti mielenvaltaisen ja sisäisesti ristiriitaisen kriteeristön pohjalta.

– Eri diagnoosien määrittely antaa illuusion niiden selitysvoimasta. Ne ovat kuitenkin tieteellisesti merkityksettömiä ja voivat leimata ihmisiä kielteisellä tavalla. Toivon, että tulokset kannustavat mielenterveysalan ammattilaisia pohtimaan asiaa laajemmin ja harkitsemaan traumojen ja muiden vastoinkäymisten vaikutusta, tutkimusta johtanut tohtori Kate Allsopp toteaa tiedotteessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt