Nuoret ovat muita ikäryhmiä tyytymättömämpiä sosiaaliseen elämäänsä.

Paljon vai hyviä ystäviä? Rankalle totuudelle vahvistus

Läheiset ystävät ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta laajoja verkostoja arvokkaampia.

Sosiaalisessa mediassa muodostetut verkostot eivät välttämättä korvaa tosielämän ystävyyssuhteita.

Leedsin yliopiston tutkimuksen mukaan nuorten tuttavaverkostot olivat muita ikäryhmiä laajempia ja löyhempiä. Keski-ikäisillä oli vähemmän ystäviä, mutta henkilöt koettiin läheisemmiksi ja vastaajat kertoivat olevansa nuoria onnellisempia.

Tutkimusaineistona käytettiin vajaan 1500 henkilön verkkovastauksia kahdessa eri kyselyssä. Vastaajilta kysyttiin tietoja perheen ja naapurien kanssa vietetystä ajasta ja siitä, ketkä kaikki laskettiin mukaan henkilön sosiaaliseen piiriin.

Vain läheisten ystävien määrällä oli merkitystä vastaajan näkemykseen omasta sosiaalisesta elämästään. Entisten luokkakaverien ja kollegoiden muodostamalla ulommalla sosiaalisella piirillä ei ollut vaikutusta onnellisuuteen.

– Yksinäisyyden tunne ei ole kiinni ystävien määrästä, vaan pikemminkin siitä, mitä henkilö ajattelee ystävistään, tohtori Wändi Bruine de Bruin toteaa Psychology and Aging -julkaisussa.

Hänen mukaansa myönteisen yhteyden hakeminen nykyisiin ystäviin parantaa mielialaa tehokkaammin kuin uusien tuttavuuksien etsiminen. Tutkimus haastaa samalla yleisen käsityksen yksinäisistä vanhuksista.

– Ikääntyneiden henkilöiden pienemmät verkostot eivät heikentäneet sosiaalista tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Itse asiassa he ilmoittivat nuoria suuremmasta hyvinvoinnista, Bruine de Bruin jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt