Myyjä järjestelee omenoita Tammiston K-Citymarketissa Vantaalla 2015. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Tutkimus: Ideologinen onttous tekee kapitalismista kilpailukykyisen

Sosialismi vaatii erityistoimenpiteitä mahdollistaakseen työntekijän tehokkaan oppimisen.

Markkinaliberalistinen kapitalismi ajaa tuoreen tutkimuksen mukaan yksittäisen työntekijän tehokkaaseen oppimiseen, kun taas osuustoiminnallisuus ja sosialismi vaativat erityistoimenpiteitä mahdollistaakseen yhtä tehokkaan oppimisen.

Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat tehneet vertailevan tutkimuksen Suomen päivittäistavarakaupan organisaatioiden organisaatio-oppimisesta ja erityisesti ulkomaille suuntautuneista oppimismatkoista 1940-1980-luvulla.

– Jo tutkimuksen alkuvaiheessa hämmästyimme, kuinka suuria erot kaupan alan organisaatioiden välillä olivat. K-ryhmä näyttäytyi aineiston valossa ylivoimaisen tehokkaana uusien ideoiden etsijänä ja soveltajana, kun taas esimerkiksi osuustoiminnallisella S-ryhmällä oli suuria vaikeuksia löytää tehokkaan toiminnan benchmark -tapaukset ja soveltaa niitä omaan toimintaansa, kertoo tiedotteessa Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori Juha-Antti Lamberg.

Tutkimuksen mukaan markkinaliberalistinen kapitalismi ajoi yksittäiset työntekijät tekemään kaikkensa kilpailukyvyn puolesta, kun taas perinteisessä osuustoiminnallisuudessa linkki organisaation kilpailukyvyn ja työntekijän toiminnan välillä oli heikompi.

– Vasta osuustoiminnallisuuden muutos 1980-luvulla ja samaan aikaan käyttöön otetut uudet johtamismallit mahdollistivat S-ryhmän nousun K-ryhmän rinnalle tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä, Lamberg toteaa.

Tutkijat korostavat organisaatio-oppimisen olevan yllättävän vahvasti sidoksissa poliittiseen taustaideologiaan aikana, jolloin kilpailevia ideologioita oli monia sosialismista osuustoiminnallisuuteen ja kapitalismiin.

– Nyky-ymmärrys strategiasta ja organisaatioiden toiminnasta perustuu pitkälti kapitalististen organisaatioiden tutkimukseen. Tämä johtuu siitä, että tutkittavat organisaatiot ovat pääosin kapitalistisia organisaatioita, joiden ensisijainen tavoite tavoitella voittoa omistajilleen, kertoo strategisen johtamisen apulaisprofessori Jukka Luoma.

Viime vuosina on hänen mukaansa etsitty vaihtoehtoja ensisijaisesti voittoa tavoittelevalle organisaatiomuodolle. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden muodostamat alustaosuuskunnat ja rajoitetusti voittoa tavoittelevat teknologiayritykset. Yhteiskunnassa on keskusteltu myös tarpeesta uudistaa kapitalismin rakenteita laajemmin.

– Tutkimuksemme herättää kysymyksen, miten vaihtoehtoisiin ideologioihin pohjautuvat organisaatiomuodot selviytyvät kilpailussa ja kykenevät uusiutumaan. Kapitalismia kritisoidaan usein ideologisesta onttoudesta, mutta juuri tämä tekee kapitalistisista organisaatioista niin sopeutumiskykyisiä ja kilpailukykyisiä, Luoma kuvailee.

Lambergin ja Luoman tutkimus Ideology in Vicarious Learning–Related Communication on julkaistu strategian ja organisaatiotutkimuksen tiedejulkaisussa Organization Science –lehdessä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt