Eläkeputki vähentää myös työnantajien tarvetta investoida ikääntyvien työntekijöidensä osaamiseen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tutkimus: Eläkeputki vie työt erityisesti niiltä, joita automaatio uhkaa

Eläkeputken poisto parantaa ikääntyneiden työllisyyttä etenkin teknologiamurroksessa olevilla aloilla.

Hallitus ilmoitti viime viikolla päässeensä sopuun eläkeputken poistamisesta. Eläkeputkea on julkisessa keskustelussa puolustettu keinona tukea ikääntyneitä, jotka ovat vaarassa menettää työnsä digitalisaation ja automatisaation seurauksena, mutta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on asiasta eri mieltä.

VATT:n ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tuore tutkimus osoittaa, että eläkeputki heikentää erityisesti näiden ikääntyneiden työllisyyttä.

Tutkijoilla oli VATT:n mukaan käytössään uutta OECD:n tuottamaa tilastotietoa eri ammatteihin liittyvästä teknologisesta muutoksesta. He yhdistivät tämän aineiston laajaan yksilötason rekisteriaineistoon arvioidakseen eri varhaiseläreittien ja teknologisen muutoksen yhteisvaikutuksia työuriin.

Tulosten perusteella ammatin korkea automaatioriski nostaa todennäköisyyttä tulla irtisanotuksi, ja oikeus päästä eläkeputkeen vain vahvistaa tätä vaikutusta. Työntekijöillä, jotka eivät ole oikeutettuja eläkeputkeen, teknologinen muutos lisää työttömyysriskiä yhdellä prosenttiyksiköllä. Eläkeputkeen oikeutetuilla työntekijöillä riskin kasvu on kaksinkertainen.

Ilman teknologista muutostakin työttömyysriski kasvaa eläkeputken saavuttamisen myötä kaksi prosenttiyksikköä. Yhdessä eläkeputkeen pääsy ja teknologinen muutos kasvattavat työttömyysriskiä neljä prosenttiyksikköä eli noin 80 prosenttia.

Jo useat aiemmat tutkimukset ovat VATT:n mukaan osoittaneet, että eläkeputken olemassaolo kasvattaa ikääntyvien työntekijöiden todennäköisyyttä jäädä työttömäksi. Työnantajat irtisanovat herkemmin työntekijöitä, jotka pääsevät eläkeputkeen. Eläkeputkeen pääsy myös vähentää työttömien kannustimia hakea uutta työtä.

VATT:n ja OECD:n tutkimus osoittaa, että eläkeputki lisää etenkin teknologian muutokselle alttiissa ammateissa työskentelevien ennenaikaista poistumista työelämästä. Sen sijaan eläkeputken merkitys on huomattavasti pienempi ammateissa, joiden työtehtäviä on vaikeampi korvata roboteilla ja tietokoneilla.

Lisäksi eläkeputki todennäköisesti vähentää sopeutumista teknologiseen muutokseen työpaikoilla.

– Jatkuva työssäoppiminen on edellytys työurien pidentämiselle. Varhaiseläkereitit, kuten eläkeputki, kuitenkin vähentävät työnantajien tarvetta investoida ikääntyvien työntekijöidensä osaamiseen. Samalle ne heikentävät työntekijöiden kannustimia kouluttautua, kertoo tiedotteessa VATT:n tutkimusprofessori Tomi Kyyrä.

Tutkimustulosten valossa eläkeputken poisto luo sopeutumispaineita erityisesti vanhemmissa ryhmissä, joiden osaamisen kysyntä hiipuu teknologian kehittyessä. Siksi tutkijat painottavat työssäoppimisen ja uudelleen kouluttautumisen tukemisen tärkeyttä, kun eläkeputkesta vaiheittain luovutaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt