Hylkääminen on aina ollut väitöskirjan tekijän pahan unen toteutuminen. LEHTIKUVA/SARI GUSTAFSSON

Tutkijoiden työllistämiseen halutaan tukirahaa

Tieteentekijöiden liitto kaipaa erityisesti lisäpanostuksia nuorten ulkomaisten tutkijoiden työllistymiseen tohtorintutkinnon valmistuttua.

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltolan mielestä olisi hyvä miettiä taloudellisia kannusteita työpaikoille tohtoreiden palkkaamiseksi. Tohtoreita tarvitaan hänen mukaansa yritysten lisäksi aiempaa enemmän julkisessa hallinnossa ja kolmannella sektorilla.

– Erityisesti kaivataan lisäpanostuksia ja tukitoimia, jotta ulkomaiset nuoret tutkijat työllistyvät ja jäävät Suomeen tohtorintutkinnon valmistuttua, hän painottaa tiedotteessa.

Peltola esittää myös, että väitöskirjahankkeisiin myönnettäisiin kerralla koko hankkeen kestävä rahoitus. Lisäksi väitöskirjatutkimuksen ohjausta pitäisi uudistaa laaja-alaiseksi.

Tutkijoille pitäisi hänen mukaansa myös tarjota tasavertaiset työskentelyolosuhteet yliopistoissa rahoitustapaan katsomatta. Suuri osa tohtorikoulutettavien rahoituksesta tulee säätiöiltä apurahoina.

– Yliopistojen kannattaisi kilpailla apurahalla tutkimusta tekevistä tarjoamalla hyviä työskentely-ympäristöjä. Esimerkiksi ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestäminen apurahalla työtään tekeville olisi selkeä panostus tulevaisuuteen, Peltola ehdottaa.

Tänään keskiviikkona pidetään tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittävän Tohtos-hankkeen päätöseminaari. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta ovat kehittäneet Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun, ja Vaasan yliopiston tutkijakoulut.

Tohtorien työllistymistä on edistetty myös tohtoreita yrityksiin rekrytoivalla Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelmalla.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mukaan tutkimuksen osaajien pitää työllistyä kaikille yhteiskunnan sektoreille, jotta voimme hyödyntää tutkimustietoa tehokkaasti.

– Suomen tutkimus- ja kehitys -intensiteetti pitää nostaa vuoteen 2030 mennessä neljään prosenttiin, kuten vuoteen 2030 ulottuvassa tutkimus- ja innovaationeuvoston visiossa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen visiossa on asetettu tavoitteeksi. Tähän ei päästä, jos yrityssektorilla tutkimus- ja kehitystoiminnassa työskentelevästä henkilöstöstä vain kuusi prosenttia on tohtoreita, Fjäder kertoo.

Akavan johtavan asiantuntijan Ida Mielityisen mukaan vain noin kolmannes tohtoritutkinnon suorittaneista voi odottaa työllistyvänsä yliopistoon.

– Tohtoriksi valmistuvien on saatava monipuolisesti kontakteja ja tehtävä yhteistyötä yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin työpaikkojen kanssa, jotta niiden osaamistarpeisiin voidaan vastata tulevaisuudessa paremmin, hän toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt