Tutkijat: Komission visio EMU:sta edellyttää muutoksia EU:n perussopimuksiin

Jotta EU:n komission visio Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) tulevaisuudesta voitaisiin toteuttaa, EU:n perussopimuksia pitäisi kahden suomalaistutkijan mielestä muuttaa.

– Toimivallanjakoa pitäisi tarkistaa sekä talouspolitiikassa että yhteistyön sääntelyssä ylipäänsä, Päivi Leino ja Janne Salminen kirjoittavat Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Briefing Paper -julkaisussa.

Päivi Leino toimii dosenttina Helsingin yliopistossa ja Janne Salminen tutkijana Turun yliopistossa.

Kirjoittajien mukaan viimeaikainen eurokriisin hoitoa käsittelevä keskustelu on jälleen osoittanut, että monien jäsenmaiden perustuslait muun muassa määrittelevät valtiollisen täysivaltaisuuden rajoja ja suhtautuvat pidättyvästi esimerkiksi budjettivallan luovuttamisen EU-tasolle.

– On epätodennäköistä, että näitä esteitä purettaisiin lähiaikoina, Leino ja Salminen arvelevat julkaisussaan Beyond the Euro Crisis: European constitutional dilemmas and Treaty amendments.

EU:n perussopimusten muuttamisen tarve on tulkinnanvarainen kysymys, joka koskee esimerkiksi eurokriisiin liittyvien kansainvälisten sopimusten sisällyttämistä EU:n lainsäädäntöön.

Kysymys on luonteeltaan osin poliittinen. Sillä on yhteyksiä myös EU:n legitimiteettiin ja unionin sopimusjärjestelmän eheyteen ja selkeyteen. Siten sillä on myös konstitutionaalinen, oikeudellinen ulottuvuus.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt