Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu osallistui Frontexin operaatioon viime vuonna Egeanmerellä Kreikassa. LEHTIKUVA / HANDOUT / RAJAVARTIOLAITOS

Tutkija pitää EU:n rajaviraston aikataulua liian kireänä

Uudistusehdotus käy todennäköisesti läpi muutoksia ennen kuin se voidaan hyväksyä neuvostossa ja EU-parlamentissa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko tarkastelee UPIn tuoreessa Briefing Paperissä EU-komission ehdotusta Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin uudistamiseksi.

EU-komissio on esittänyt, että Frontexin käytössä tulisi olla 10 000 hengen pysyvä joukko, jota voitaisiin sijoittaa eri puolille maailmaa tuen hyväksyviin maihin.

Ehdotuksen mukaan Frontexin tehtävät keskittyisivät yhä enemmän siirtolaisuuden hallintaan ja palautuksiin sekä laajenisivat terrorismin torjuntaan.

Uudistus lisäisi Tammikon mielestä Frontexin operatiivisia kykyjä, mutta vähentäisi EU:n jäsenmaiden roolia keskittämällä päätöksentekoa komissiolle.

Osittainen päällekkäisyys EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan instrumenttien, etenkin siviilikriisinhallinnan, kanssa saattaisi vaikuttaa EU:n ulkosuhdetoimintaan.

Tammikko arvioi lisäksi, että suunniteltu aikataulu vaikuttaa epärealistiselta, sillä reformiehdotus käy todennäköisesti läpi muutoksia ennen kuin se voidaan hyväksyä neuvostossa ja EU-parlamentissa.

Syynä tähän ovat jäsenmaiden toisistaan eroavat näkemykset keinoista rajaturvallisuuden parantamiseksi ja EU:n neuvoston roolista päätöksenteossa.

Tammikko työskentelee Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt