Tutkija: Kreml menettänyt otettaan poliittisista prosesseista

Ulkopoliittisen instituutin tutkijana toimiva Sean Roberts katsoo Kremlin menettäneen otettaan poliittisista prosesseista Venäjän viimeisimpien uudistusten seurauksena.

Instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmassa työskentelevä Roberts kirjoittaa tuoreessa FIIA Briefing Paper -julkaisussa (.pdf) Venäjän poliittisen järjestelmän muuttuneen huomattavasti sen jälkeen, kun Vladimir Putin voitti vuoden 2012 presidentinvaalit. Uusimmat muutokset liittyvät alueellisten vaalien järjestämiseen.

– Putinin hallinnon pyrkimykset ovat silti jääneet arvoitukseksi. Yhtäältä Venäjällä on pantu toimeen liberaaleja uudistuksia, kuten puoluerekisteröinnin helpottaminen ja suorien kansanvaalien ottaminen uudelleen käyttöön alueellisten kuvernöörien valitsemiseksi. Toisaalta samaan aikaan on luotu uusia rajoituksia, jotka rajoittavat poliittista kilpailua, Roberts havainnoi.

20 viime kuukauden aikaiset tapahtumat paljastavat hänen mukaansa joka tapauksessa uudistusprosessissa tapahtuneen muutoksen: nyt Putinin hallinto mukautuu vastentahtoisesti sille epäsuotuisiin poliittisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin.

– Putinin kahden ensimmäisen presidenttikauden aikana (2000–2008) uudistukset olivat luonteeltaan eteenpäin meneviä, ja niillä pyrittiin lujittamaan Kremlin valta-asemaa. Viimeisimmät uudistukset taas ovat pikemminkin reaktioita ulkoisiin tekijöihin ja kertovat Kremlin menettäneen otettaan poliittisista prosesseista, Roberts kirjoittaa.

Yksi kehityksen seuraus hänen mielestään on, että Kremlin pyrkiessä uudistamaan hallintokoneistoaan sen politiikasta tulee entistä vaikeammin ennakoitavaa.

– Pitkällä aikavälillä on olemassa vaara, että pelkkien uudistusten tehtailu ilman demokratisointia heikentää koko järjestelmän legitimiteettiä, hän tiivistää.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt