Pansion vastaanottokeskus Turussa. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Turvapaikanhaun vastaanoton kustannukset laskivat

Koska turvapaikanhakijoiden määrä vähentyi viime vuonna voimakkaasti, laskivat myös vastaanottotoiminnan menot.

Maahanmuuttovirastoon vastaanoton piirissä olevien hakijoiden määrä laski vuoden aikana kolmasosalla, noin 19 300 henkilöstä noin 13 300 henkilöön. Kustannukset olivat 282 miljoonaa euroa, kun edeltävänä vuonna ne olivat vielä 619 miljoonaa.

Vastaanottojärjestelmän toimintaa leimasi edelleen raju sopeuttaminen. Vastaanottokeskuksia on sekä lakkautettu että edelleen toimivien keskusten kapasiteettia supistettu. Viime vuoden alussa käytettävissä oli noin 16 700 ja vuoden lopussa noin 10 200 paikkaa. Vastaanottokeskuksia oli vuoden alussa toiminnassa 77 ja vuoden lopussa 48. Alaikäisyksiköiden määrä laski vuoden aikana 49:stä kahdeksaan.

Valtakunnalliselle majoitusvuorokauden keskihinnalle asetettu tavoite alitettiin viime vuonna selvästi: keskihinta oli noin 55 euroa vuorokautta kohti, kun tavoite oli 60 euroa. Keskihinta laski suurin piirtein samalle tasolle kuin ennen vuotta 2015.

Keskihintaan sisältyvät kaikki vastaanottokeskusten kulut, kuten tilavuokra ja kiinteistöhuolto, työntekijöiden palkat, materiaalikulut, palvelut sekä asukkaille maksettava vastaanottoraha.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt