X
SULJE MAINOS

Turvapaikanhakijoiden tulon koetaan lisäävän turvallisuusuhkia

Suomen sisäistä turvallisuutta haittaaviksi tekijöiksi koetaan rikollisuuden lisääntyminen, yhteiskunnan jakautuminen ääriryhmiin ja terrorismin uhka.

Sisäministeriö on julkaissut tiistaina Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä tehdyn tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita turvapaikkapolitiikkaa kohtaan. Tutkimuksen mukaan enemmistö tutkimukseen osallistuneista kokee turvapaikanhakijoiden laajamittaisen maahantulon uhkana Suomen sisäiselle turvallisuudelle.

Vastaajien arvion mukaan turvallisuusuhka voi tarkoittaa rikollisuuden lisääntymistä, yhteiskunnan jakautumista ääriryhmiin ja sen seurannaisvaikutuksia.

Enemmistö kokee turvapaikanhakijoiden laaja-alaisen maahantulon lisäävän myös terrorismin uhkaa. Myös laittomasti maassa oleskelevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet koetaan turvallisuusuhkana.

Lisäksi turvapaikanhakijoiden maahantulon koetaan lisäävän sosiaalisten konfliktien mahdollisuutta. Vastaajien arvioiden mukaan turvapaikanhakijoiden taustoissa voi olla asioita, joiden myötä aiheutuu niin yksilökohtaista uhkaa suomalaisille kuin laajempaa uhkaa koko yhteiskunnan tasolla. Uhkan taustalla ovat muun muassa kulttuurierot ja erilaiset tavat.

Vastaajat pitävätkin tärkeänä, että turvapaikanhakijat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin tapoihin. Enemmistö vastaajista on sitä mieltä, maahantulijoiden tulee kulttuurieroissa joustaa vastaanottavaa kulttuuria enemmän.

Turvallisuusuhkaa aiheuttavat vastaajien mukaan myös kantasuomalaiset, jotka suhtautuvat turvapaikanhakijoihin äärimmäisen kriittisesti. Konfliktien nähtiin olevan mahdollisia niin kantasuomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä, eri kulttuureista tulevien turvapaikanhakijoiden välillä kuin myös eri mieltä olevien kantasuomalaisten välillä.

Sisäministeriön ja Vaasan yliopiston hankkeessa tutkimusaineisto kerättiin kansalaiskyselyllä ja järjestämällä kansalaisille keskustelutilaisuuksia. Kyselyyn vastasi 1047 suomalaista. Keskustelutilaisuudet järjestettiin tammikuussa 2017 Vantaalla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, ja niihin osallistui 123 suomalaista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt