Turvapaikanhakijat kokevat, että hyvä kohtelu työntekijöiden suunnalta on lisääntynyt. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Turvapaikanhakijat tyytyväisempiä vastaanottokeskuksiin

Migrin mukaan keskuksiin ollaan tyytyväisempiä kuin vuosi sitten.

Tyytyväisyys selviää asiakaspalautteesta, jonka Maahanmuuttovirasto on kerännyt asiakkailta. Kysely on osa vastaanottojärjestelmän valvontatoimia ja mahdollisuus saada palautetta vastaanottokeskusten asiakkailta.

Kyselyyn vastasi tänä vuonna 1407 turvapaikanhakijaa 33 vastaanottokeskuksessa. Tämän lisäksi kyselyssä oli mukana kuusi yksintulleiden alaikäisten keskusta, joista kyselyyn vastanneita oli 52.

Kyselyn aiheita olivat turvallisuuden tunne vastaanottokeskuksessa, asiakkaiden tasavertainen kohtelu, työntekijöiden saatavuus ja asiakkaiden kohtelu.

Asiakkaat kokevat, että hyvä kohtelu työntekijöiden suunnalta on lisääntynyt. Kohtelu on koettu myös tasaveroisemmaksi kuin edellisenä vuonna, ja luotto henkilökuntaan on kasvanut.

Asiakkaat kokivat pääasiassa, että työntekijät kohtelevat heitä hyvin ja he olivat tyytyväisiä vastaanottokeskuksessa saamaansa kohteluun.

Ystävällisen ja kunnioittavan kohtelun kerrottiin merkitsevän paljon ja vähentävän stressiä. Avoimissa vastauksissa esiintyi kuitenkin myös vastakkaisia mielipiteitä
Alaikäisten toiveissa oli, että henkilökunta kuuntelisi enemmän nuorten mielipiteitä esimerkiksi ruoan ja liikunnan suhteen.

Vuoteen 2018 verrattuna turvallisuuden tunne oli kyselyn mukaan hiukan laskenut. Turvallisimmaksi vastaanottokeskuksen kokivat pääsääntöisesti lapset ja naiset.

Suomen kielen opetus ja asiakkaita aktivoivien toimintojen pariin ohjaaminen niin keskuksen sisällä kuin keskuksen ulkopuolella koettiin hyviksi asioiksi. Harrastustilat, kuntosali ja sauna olivat turvapaikanhakijoille tärkeitä.

Järjestettyä ohjelmaa ja aktiviteettia olisi kaivattu enemmän sekä aikuisille että lapsille. Moni asiakas kaipaisi myös lisää apua työnhakuun ja henkilökohtaista aikaa työntekijöiltä.

Osa toivoi apua oman osaamisensa hyödyntämiseen ja olisi halunnut olla hyödyksi vastaanottokeskukselle.