Opiskelijat valmistautuvat luentoon. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Olli Luukkainen: Turhia kiemuroita työmarkkinoilla

OAJ:n puheenjohtaja kritisoi joidenkin työnantajien ”absurdia” asennetta.

Työmarkkinoilla on kuluvan talven aikana ollut varsin vilkasta. Vaikka vientiteollisuus sai aikaan pääosin sopimuksensa viime syksynä, oli vuodenvaihteen jälkeen vielä paljon sovittavaa, muun muassa koko julkinen sektori ja vahvasti julkisrahoitteiset yliopistosektori ja yksityinen opetusala aikuiskoulutuskeskuksineen sekä yksityiset päiväkodit.

Koko Suomen suurin työmarkkina-ala on kunta-ala. Sen neuvottelujen piirissä on 421 000 suomalaista palkansaajaa, ja palkkasumma on vuositasolla yli 20 miljardia euroa. Kun laskemme kunta-alan, valtion ja kirkon sekä niihin likeisesti liittyvien erillisyksiköiden ja muiden työmarkkinatoimijoiden lisäksi mukaan yliopistot ja yksityisen opetusalan sekä yksityiset päiväkodit, puhutaan jo noin 600 000:tta palkansaajaa koskevista työehdoista. Tuon joukon kokonaispalkkasumma on vuositasolla yli 30 miljardia euroa. Kyse ei siis todellakaan ole pienistä asioista.

Varsin vivahderikkaitten vaiheiden jälkeen kuntasektori sai aikaan sopimuksen, joka palkankorotustasoltaan vastaa yleistä tasoa. Olikin selvää, ettei sopimusta muuten voi syntyä ja niin kunta- kuin valtiotyönantajakin osoittivat oikeaa tilannetajua ja olivat valmiita sorvaamaan sopimusratkaisut siitä lähtökohdasta. Näin saatiin aikaan työrauhaa 26 kuukautta.

Erityisen vaikeuskertoimen neuvotteluihin toi arpia julkisen sektorin työntekijöille jättänyt määräaikainen osittainen lomarahan leikkaus. Yleisen taloustilanteen parannuttua julkisen sektorin palkansaajat oikeutetusti halusivat hyvästä kehityksestä siivun itselleen, ovathan he mitä suurimmassa määrin olleet ja ovat kasvua rakentamassa.

Olemassa olevaa tuskaa lievitettiin ilmaisemalla selvästi julkissektorin työntekijöiden suuri ja tuloksellinen venyminen tärkeissä tehtävissään. Siitä palkkiona maksetaan ensi vuoden tammikuussa kertakorvaus. Samassa yhteydessä tehtiin tärkeitä päätöksiä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseksi. Niitä ovat palkallisen isyysloman tuplaaminen ja sairaan lapsen hoitovapaan ulottaminen alle 12-vuotiaisiin.

Moni palkansaajille tärkeä asia eteni sopimuspöydässä. Neuvottelujärjestelmä näytti siis voimansa.
Aina on tietysti niin, että oli ratkaisu mikä tahansa, se ei tyydytä kaikkia. Monet julkisen sektorin palkansaajat odottivat suurempia palkankorotuksia, enemmän kuin yleinen linja. Niihin ei nykyisessä taloustilanteessa ollut realistista mahdollisuutta.

On hyvä huomata, että valtakunnansovittelijalta haetut sovitteluratkaisut ovat kautta linjan olleet palkankorotusten osalta yleisen tason mukaisia. On siis vaikeaa uskoa, että tällä kierroksella lakollakaan olisi sen yli päästy.

Valitettavasti näyttää olevan niin, että tuo yleinen tasokin on joidenkin sopimusalojen osalta haettava valtakunnansovittelijan toimistolta. Täysin turhaa kiusantekoa. Yliopistojen ja yksityisten päiväkotien osalta näin on jo käynyt ja yksityisen opetusalan ja yksityisten aikuiskoulutuskeskusten osalta se näyttää olevan edessä. Tämän vuoksi JUKOn hallitus jätti kaikki jo tehdyt neuvottelutulokset vahvistamatta.

On käsittämätöntä, lähes absurdilta kuulostavaa, että itseään Sivistystyönantajiksi kutsuva taho osoittaa väheksyntää juuri niitä henkilöitä kohtaan, joiden odotetaan rakentavaan Suomeen sivistystä ja osaamista. Juhlapuheissa korostetaan, että Suomi elää ja menestyy vain osaamisella ja korkean jalostusasteen tuotteilla. Juuri noiden tuotteiden luojille työnantaja haluaa osoittaa arvostustaan kieltäytymällä edes yleisen tason palkankorotuksista ja työntämällä kaksin käsin kurkusta alas työsuhteiden heikennyksiä.

Voiko suurempaa ristiriitaa puheitten ja tekojen välillä enää olla? Ei.

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt