Tupakointi autossa aiotaan kieltää lapsen ollessa kyydissä

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo esittää tupakoinnin kieltämistä autossa lapsen ollessa kyydissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kiireellisesti lausuntoja esityksestä, jolla kiellettäisiin tupakointi yksityisautossa silloin, kun mukana on alle 15-vuotias henkilö.

Esitys täydentäisi hallituksen esitystä tupakkalaiksi, joka annettiin eduskunnalle 25. helmikuuta.

Tupakointikielto autossa vähentäisi lasten altistumista tupakansavulle ja sen aiheuttamille terveyshaitoille.

Lausuntoja pyydetään maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 7. huhtikuuta. Tupakkalain on tarkoitus tulla voimaan 20.5.2016.

Perustuslakia tulkittava uudelleen

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Raassina, Sanna Lauslahti ja Sari Sarkomaa vaativat kannanotossaan maaliskuun alussa, että tupakkalakiin on lisättävä kielto tupakoida autossa, jossa on lapsia.

– Tupakointi aiheuttaa vakavan terveysriskin lapselle ja aikuisille. Siksi työpaikoilla ja ravintoloissa tupakointi on kielletty. Suojaamme aikuiset. Lapset ovat vielä herkempiä, ja he eivät voi poistua aikuisen tupakoidessa, siksi lain on heitä suojattava, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan mukaan edellisessä tupakkalain uudistuksessa yritettiin säätää sama kielto, mutta perustuslakivaliokunta katsoi silloin, että aikuisen oikeus tupakoida meni lapsen terveyden edelle.

– Tämä tulkinta on tärkeää katsoa uudestaan. Jo kaupunkilaisjärki sanoo, että lapsen terveys on tärkeämpi, Sarkomaa sanoo.

Kommentit