LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Tuntipalkat nousivat 6 vuodessa 10 prosenttia, naisten ansiot pienemmät kuin miesten

Miesten ja naisten tuntipalkkojen erosta runsaat puolet selittyy Tilastokeskuksen mukaan sillä, että sukupuolet sijoittuvat eri ammatteihin.

Yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat Tilastokeskuksen mukaan kymmenen prosenttia vuoden 2010 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2016 viimeiselle neljännekselle.

Palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,98 euroa. Miesten keskituntiansio oli 16,49 euroa ja naisten 13,49 euroa.

Naisten tekemistä työtunneista maksettiin toisin sanoen keskimäärin 18 prosenttia vähemmän kuin miesten tekemistä. Tästä erosta runsaat puolet selittyy Tilastokeskuksen mukaan sillä, että naiset ja miehet sijoittuvat eri ammatteihin.

Naisten palkat olivat keskimäärin kahdeksan prosenttia pienemmät kuin samoissa ammattiluokissa työskentelevien miesten. Joissakin ammattiluokissa naisten keskiansiot olivat vähintään yhtä suuret kuin miesten, mutta joissakin naisten ansiot olivat jopa lähes 20 prosenttia pienemmät.

Tilastokeskus muistuttaa, että ammattirakenteen lisäksi sukupuolten väliseen palkkaeroon vaikuttavat muun muassa henkilön koulutus, työkokemus ja toimiala.

Lisäksi myös naisten tekemien työtuntien määrä oli pienempi kuin miehillä. Viime vuoden tilastossa naisten tekemät työtunnit olivat keskimäärin 108 tuntia kuukaudessa ja miesten 134 tuntia. Tämä johtui Tilastokeskuksen mukaan siitä, että tuntipalkkaisista naisista monet työskentelevät osa-aikaisina.

Siivoojen keskiansio noussut eniten

Suhteellisesti eniten on vuosikymmenen alusta noussut toimistosiivoojien keskiansio, lähes 18 prosenttia 11 euroon. Sen sijaan muun muassa elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöiden ja kuorma-auton kuljettajien ansiokehitys on Tilastokeskuksen mukaan ollut keskimääräistä hitaampaa.

Lukumäärältään merkittävistä ammattiluokista vain ahtaajien säännöllisen työajan keskiansio ylitti viime vuonna 20 euroa tunnissa. Yli puolet yksityisen sektorin tuntipalkkaisista työskenteli ammattiluokissa, joiden keskiansio oli 15 ja 18 euron välillä.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansioista yhdeksän prosenttia koostui urakkapalkoista. Urakkapalkkaus oli yleistä varsinkin rakennusalalla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt