Tulossa yritysten julkinen verovelkarekisteri

Hallitus esittää Verohallinnon ylläpitämää julkista yritysten verovelkarekisteriä.

Esityksen mukaan jokaisella olisi oikeus saada tieto, onko yrityksellä vähintään 5 000 euroa sellaista verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä. Verovelkarekisteri olisi julkinen, mutta tietoa verovelan euromäärästä ei julkaistaisi.

Verovelkarekisterin tietoja luovutettaisiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun välityksellä palvelun käyttäjän Y-tunnuksella yksilöimästä yrityksestä. Palvelun käyttö on ilmaista.

Uudistuksen tavoitteena on hallituksen mukaan tehostaa tilaajavastuulain ja hankintalain vaikuttavuutta harmaan talouden torjunnassa. Lisäksi tehostetaan harmaan talouden torjuntaa kuntien palveluja järjestettäessä ja varmistetaan, että julkiset palvelut ostetaan yrityksiltä, joilla lakisääteiset asiat ovat kunnossa.

Perustuslain yksityiselämän suojan vuoksi yritystoimintaa harjoittavan yksityishenkilön ja kuolinpesän tiedot eivät olisi julkisia.

Ennen verovelan merkitsemistä rekisteriin yritykselle varattaisiin vähintään 14 päivää maksuaikaa. Verovelat päivittyisivät rekisteriin sen kuun lopussa, jolloin rekisterimerkinnän edellytykset täyttyvät, käytännössä aikaisintaan noin puolentoista kuukauden kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Verovelan maksut päivittyisivät rekisteriin lähes reaaliaikaisesti.

Rekisteriin merkittäisiin myös tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Tilaajavastuulakia muutettaisiin samalla siten, että tilaaja voisi pääosin täyttää sopimuspuolen verovelkatilannetta koskevan selvitysvelvoitteensa tarkistamalla asian verovelkarekisteristä.

Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana vuoden 2014 aikana, jolloin verovelkarekisteri otettaisiin myös käyttöön.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt