Jatkossa työnantajat ilmoittavat tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Tulorekisteri sai vahvistuksen

Tasavallan presidentti on vahvistanut tulorekisterilain. Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa.

Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri tiedon käyttäjien tarpeita varten.

Verohallinnon mukaan tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamisen. Jatkossa työnantajat ilmoittavat tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille poistuvat.

Palkkatietojen ilmoittaminen on jatkossa myös ajantasaisempaa kuin ennen. Palkat ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa.

Ilmoittaminen on mahdollista automatisoida, joten manuaaliset työvaiheet vähenevät nykyisestä.

Tulorekisteristä näkee vain omat tietonsa

Vuodesta 2019 lähtien kansalaiset näkevät tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat tulotietonsa reaaliaikaisesti yhtenä kokonaisuutena. Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin on nykyisinkin oikeutettu.

Tulorekisteri antaa kansalaiselle mahdollisuuden tarkastella itseään koskevia palkka-, etuus-, ja eläketulotietoja ajantasaisesti. Esimerkiksi kansalaisen hakiessa itselleen etuutta, tulotiedot ovat etuuden myöntäjän käytössä eikä kansalaisen tarvitse itse toimittaa tulotietojaan hakemuksensa liitteenä.

Tulorekisterin toteutuksesta vastaa Verohallinnon alaisuudessa toimiva Kansallinen tulorekisterihanke. Verottajan mukaan hanke etenee suunnitellusti.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2019 alkaen Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä Työttömyysvakuutusrahasto.

Vuoden 2020 alusta mukaan tulevat muun muassa vahinkovakuuttajat, työsuojeluviranomaiset, kunnat ja työttömyyskassat. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulotiedot.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt