X
SULJE MAINOS
Yksityinen kulutus on koronapandemian väistyttyä poikkeuksellisen suurta sekä tänä että ensi vuonna. LEHTIKUVA/SARI GUSTAFSSON

Tuki ei saavuta kaikkia tarvitsevia kaupan alalla

Kustannustuen toimialarajaus on Kaupan liiton mukaan hyvin ongelmallinen.

Yritysten määräaikaista kustannustukea koskeva hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnassa talousvaliokunnan käsittelyssä. Kaupan liitto pitää lakiesitystä hyvin tervetulleena ja toivoo sille pikaista käsittelyä, mutta näkee siinä vielä muutettavaa, jotta kustannustuki saavuttaisi sitä kipeimmin tarvitsevat yritykset mahdollisimman hyvin.

Kustannustuen toimialarajaus on hyvin ongelmallinen, sillä eri toimialojen sisällä on suuria yrityskohtaisia eroja.

– Kaupan alalla toimii lukuisia yrityksiä, joiden toimiala ei ole valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjen tukikelpoisten toimialojen joukossa, mutta jotka ovat kärsineet koronapandemiaan liittyvästä liikevaihdon laskusta merkittävästi, muistuttaa Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo tiedotteessa.

Tästä esimerkkeinä ovat liiton mukaan useat päivittäistavarakaupan yritykset, jotka sijaitsevat liikenteen solmukohdissa, toimistoalueilla, turistikohteissa tai valtiorajojen läheisyydessä. Myös alkoholi- ja muiden juomien tukkukaupan alalla toimivien yritysten liikevaihto on laskenut merkittävästi, kun myynti ravintoloille on vähentynyt voimakkaasti ravitsemusliikkeitä koskevien rajoitusten seurauksena.

Lisäksi Kaupan liiton tietojen mukaan kustannustuen toimialamäärittelyyn liittyvää mahdollisuutta tuen hakemiseen erityisen painavilla perusteilla on tulkittu erittäin tiukasti. Tukea ole anomuksista huolimatta myönnetty kaupan alan yrityksille, jotka eivät toimi valtioneuvoston asetuksen mukaisilla tukikelpoisilla toimialoilla.

Hiilamon mielestä olisi erittäin tärkeää, että poikkeuspykälää eli erityisen painavia perusteita tuen hakemiseen joustavoitetaan.

Hallituksen esityksen perusteluissa erityisen painaviksi syiksi mainitaan ainoastaan julkisoikeudelliset rajoitukset ja kirjalliset määräykset. Kaupan liiton mukaan erityisen painaviksi syiksi tulisi lukea myös viranomaissuositukset, kuten etätyösuositus, jotka vaikuttavat suoraan lukuisten yritysten toimintaan toimialasta riippumatta.

Uuden kustannustuen enimmäismäärä on asetettu 500 000 euroon aikaisemman tuen mukaisesti. Kaupan liitto kuitenkin muistuttaa, että aiemmin enimmäismäärän saaneet yritykset voivat saada uutta tukea viiden kuukauden ajanjaksolta yhteensä vain 300 000 euroa EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen 800 000 euron enimmäismäärän takia.

Tämän seurauksena osa tukeen oikeutetuista yrityksistä ei liiton mukaan tule saamaan kustannustuesta riittävää apua vaikeaan taloudelliseen tilanteeseensa.

– Kustannustuen enimmäismäärään liittyvä ongelma koskee erityisesti paljon työllistäviä ja runsaasti alihankintapalveluja käyttäviä yrityksiä, Hiilamo toteaa.

Kaupan liiton mielestä eri tukien yhteensovittamisessa pitäisi soveltaa EU:n tilapäisten valtiontukisäännösten kulloinkin voimassa olevaa ylärajaa. Mikäli koronapandemia vielä pitkittyy, tulisi hyödyntää EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen sallimia muita tukimuotoja kuten tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt