Sähköautoja latauksessa. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

T&T: Näitä sähköauton heikkouksia ei mainita

Sähköautot sopivat parhaiten maihin, joissa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pieniä.

Sähköautoja markkinoidaan ekologisuudella, sillä sähkömoottorista ei tule paikallispäästöjä, mutta Tekniikka & Talous muistuttaa sähköauto voivan olla iso saastuttaja.

Tärkeintä on lehden mukaan katsoa koko energiapalettia ja elinkaarta. Sähköautolla on heikkouksia, jotka jätetään mainitsematta.

Ensinnäkin sähköauton valmistaminen vie kolmanneksen enemmän energiaa kuin tavanomaisen auton valmistaminen.

Toiseksi nykyiseen tekniikkaan perustuva akusto pitää vaihtaa auton käyttöiän aikana kerran. Akuston raaka-aineista litiumin ja koboltin kaivaminen aiheuttaa ympäristöongelmia.

Kolmanneksi sähköauton käyttämän sähkön tuotanto aiheuttaa päästöjä.

Diplomi-insinööri Antti Rauhalan laskelmien mukaan sähköauton moottori tarjoaa alle puolet voimalasta lähteneestä tehosta.

Latauslaitteeseen päätyy keskimäärin vain 94 prosenttia voimalassa tuotetusta sähköstä, minkä jälkeen lisää hukkaa aiheuttavat akun lataaminen ja purku sekä sähkömoottorin ja sen ohjauselektroniikan hyötysuhde.

Keskiverto sähköauto kuluttaa varovaisessa ajossa vajaat 14 kilowattia sadan kilometrin matkalla. Hävikin vuoksi se vastaa voimalassa kuitenkin 29 kilowattia.

Rauhala arvioikin T&T:lle, että sähköautot sopivat parhaiten maihin, joissa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pieniä ja kerrallaan ajetaan melko lyhyt matka.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt