Trafin pääkonttori Helsingissä. LEHTIKUVA/ALIISA PIIRLA

Trafin palveluiden tietosuojasta pyydetään selvitystä

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa selvyyttä Trafin verkkopalveluiden tietosuojasta ja -turvasta.

Viikonloppuna ja alkuviikosta on uutisoitu laajasti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudesta verkkopalvelusta. Asiasta on keskusteltu paljon myös sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa on kritisoitu palvelun tietosuojaa ja tietoturvaa.

Trafin heinäkuussa avatun verkkopalvelun kautta on voitu hakea tieto siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajokortti tai muu vastaava lupa.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että liikennepalvelulaki ei velvoita tällaisen palvelun toteuttamiseen.

– Palvelu on tehty, jotta Trafi voisi entistä paremmin palvella asiakkaitaan. Palvelusta saatavat tiedot ovat olleet julkisia jo ennen Trafin uutta palvelua. Näiden tietojen saatavuus on tärkeää muun muassa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Se mikä palvelun myötä muuttui, oli tietojen saatavuus internetin kautta helposti ja ilmaiseksi, ministeriö sanoo.

Ministeriö kuitenkin huomauttaa, että missään tapauksessa uusi laki ei poista liikenteen turvallisuusvirasto Trafin velvollisuutta huolehtia siitä, että palvelu määritellään ja toteutetaan tietosuojaa vaarantamatta ja tietoturvallisella tavalla.

Niinpä liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa tarkastamaan ja antamaan ministeriölle asiantuntija-arvionsa Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta. Arvio on tehtävä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Selvityksessä ministeriö pyytää ottamaan kantaa siihen, onko sähköisten palveluiden määrittely tapahtunut asianmukaisesti ja onko kuljettajien henkilötietoja ollut palvelun käyttöönoton jälkeen mahdollista saada massaluovutuksena.

Ministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa ottamaan keskiviikkoon 12.12. mennessä kantaa siihen, voidaanko Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivustojen muut kuin kuljettajatietopalvelu laillisesti ja turvallisesti avata.

Ministeriö on pyytänyt myös Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajalta arviota keskiviikkoon mennessä siitä, ovatko muut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti.

Ministeriö on pyytänyt Viestintäviraston lopullista arviota Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta 21.12. mennessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt