Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Trafin pääjohtaja erosi

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Viestintävirastolta ensimmäisen alustavan asiantuntija-arvion Trafin tietosuojasta.

Niin ikään ministeriö sai Trafin pääjohtajalta arvion siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Mia Nykopp on irtisanoutunut tänään.

– Trafin julkiset kuljettajatiedot -palvelun toiminnasta syntyneen tilanteen rauhoittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi olen päättänyt siirtyä sivuun Trafin pääjohtajan tehtävästä, hän sanoo.

Trafin pääjohtajana toimii vuoden loppuun asti Liikennevälineet-toimialan johtaja Olli Lindroos.

Viestintäviraston Trafi-selvitystä johtava pääjohtaja Kirsi Karlamaa kertoo, että Trafin palvelukokonaisuuden tietoturvallisuuden taso on keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna valtiohallinnon muihin tarkastuskohteisiin, joihin sovelletaan vastaavia tietoturvavaatimuksia.

Ministeriö toteaa, että pyydetyt selvitykset saatiin määräajassa ja niitä on nyt arvioitu. Riskejä Trafin sähköisten palveluiden avaamisessa on edelleen ja siksi niitä avataan yksi kerrallaan.

Ensimmäiset palvelut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian. Palveluita otetaan käyttöön sitä mukaa kun Viestintävirasto arvioi sen olevan mahdollista. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan heti, kun ne selviävät.

Trafin verkkopalvelun kuljettajatiedot-palvelun kautta on voinut kuka tahansa hakea tietoa siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajokortti tai muu vastaava lupa. Trafi otti 9.joulukuuta kaikki sähköiset asiointipalvelut pois käytöstä varmistaakseen kuljettajatiedot-palvelun sulkeutumisen.

Ministeriö ei toistaiseksi julkaise tai luovuta saamiaan selvityksiä. Ministeriön mukaan sen saamat selvitykset pitävät sisällään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt