Traficomin mukaan tavoitteena on tasapainottaa viraston taloustilannetta. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

Traficom aloittaa yt-neuvottelut – 120 työpaikkaa vaarassa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut.

Traficomin mukaan tavoitteena on tasapainottaa viraston taloustilannetta, turvata viraston perustehtävien jatkuvuus sekä palvelut kansalaisille ja organisaatioille.

Enintään 120 henkilöä koskevien mahdollisten henkilöstövähennysten lisäksi yt-neuvotteluissa haetaan säästöjä myös muista kohteista esimerkiksi toimintatapoja tehostamalla ja prosesseja kehittämällä. Yt-neuvotteluissa ei esitetä muutoksia alueellisten toimipisteiden määrään.

Toteutetuista ja suunnitelluista säästötoimenpiteistä huolimatta viraston kustannustoteuman arvioidaan muodostuvan merkittävästi rahoituskehystä suuremmaksi niin tänä vuonna kuin lähivuosinakin. Valtiontalouden kiristyvän tilanteen ei odoteta mahdollistavan budjettirahoituksen kasvattamista.

Koronan vaikutuksesta viraston tulokertymän ennakoidaan alenevan vuosina 2020–2021, ja pandemian arvioidaan vaikuttavan liikennesektoriin merkittävästi ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan.

Traficom tarjoaisi mahdollisesti irtisanottaville henkilöille tukea työllistymiseen. Toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu mahdollisten irtisanomisten varalta ja tukitoimet ovat tärkeä neuvotteluissa käsiteltävä aihe.

Yt-neuvottelut alkavat 2.12. ja niitä on varauduttu jatkamaan 20.1.2021 saakka.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt