Tradenomien palkkaerot kasvavat – miehet rohmuavat jo 688 euroa kuussa naisia enemmän

Tradenomiliiton mielestä naisten ja miesten välinen palkkaero on ammattikunnassa edelleen huolestuttavalla tasolla.

Naistradenomit ansaitsevat 688 euroa kuukaudessa vähemmän kuin miestradenomit, käy ilmi Tradenomiliiton vuotuisesta jäsentutkimuksesta. Palkkaero kasvoi viime vuonna kuukausitasolla 119 euroa verrattuna aiempaan vuoteen.

– Osin eroa selittää esimerkiksi sukupuolten erilainen sijoittuminen toimialoille ja tehtäviin. Mutta kun verrataan samanlaisissa tehtävissä työskenteleviä tradenomeja, on niin sanottu selittämätön palkkaero seitsemän prosenttia, kertoo Tradenomiliiton toiminnanjohtaja Mika Varjonen tiedotteessa.

Naisten palkat ovat liiton mukaan jo uran alkuvaiheessa alemmalla tasolla kuin miesten. Lisäksi naisten palkat ovat ylipäänsä huomattavasti tasaisempia kuin miesten.

Vaikka yleisellä tasolla työvuosien karttuminen vaikuttaa positiivisesti tradenomien ansiotasoon, samalla myös sukupuolten välinen palkkaero kasvaa.

Pienin sukupuolten välinen palkkaero on tietojenkäsittelyn koulutusohjelman suorittaneilla tradenomeilla. Eroa on 317 euroa kuukaudessa. Varjosen mukaan IT-alalla naistradenomit sijoittuvat valtaosin asiantuntija- ja johtotehtäviin verrattuna muihin toimialoihin.

Tradenomiliitto muistuttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia palkkakartoituksen toteuttamisesta. Laki velvoittaa myös maksamaan samaa palkkaa samasta työstä.

Lisäksi huomiota pitäisi liiton mukaan kiinnittää perhevapaiden nykyistä tasaisempaan jakautumiseen, millä on merkittävä vaikutus naisten ansiotason kehitykseen.

Kommentit