Sosiaalisen median keskusteluissa vastakkainasettelu kärjistyy. Uskallammeko kohdata erimieliset edes kasvokkain?