”Toimittajilla on ollut kova kiire valistaa suomalaisia siirtolaisuuden hyvistä puolista”

Erikoistutkijan mielestä Suomi käy hybridisotaa itseään vastaan.

Ulkoministeriön erikoistutkija Hiski Haukkala kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä, että Eurooppa ja Suomi sen mukana ovat siirtyneet pitempikestoiseen kriisien aikaan.

Paavo Haavikkoa mukaillen Venäjän on turha käydä hybridisotaa Suomea vastaan, sillä me teemme sen itse: taloutemme, turvallisuutemme ja informaatioympäristömme on tällä hetkellä ankaran omaehtoisen hyökkäyksen kohteena, Hiski Haukkala katsoo.

Haukkalan mukaan loppukesästä valloilleen ryöpsähtänyt siirtolaiskriisi on kasvattanut Suomessa olevia jakolinjoja.

– Jos tilannetta ei kyetä hoitamaan myös kantaväestön kaikkien osien kannalta kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, voi tuloksena olla poliittisia siirtymiä, joiden myötä Suomeen voi nousta todella ikäviä voimia, hän kirjoittaa.

– Samalla julkisen keskustelumme kasvava kärjistyminen ja molemminpuolinen syyttely ohjaavat huomiota pois itse asioista: vaikean tilanteen hallitsemisesta ja hillitsemisestä, ja maahan aikanaan jäävien ihmisten ripeästä ja onnistuneesta kotouttamisesta.

Mediailmastoon on hänen mielestään tullut nopeiden klikkausten logiikka, joka on näkynyt taipumuksena pelotella.

– Samalla osalla toimittajista on tuntunut olevan niin kova kiire valistaa suomalaisia siirtolaisuuden hyvistä puolista, että journalismin perustehtävä, totuudenmukainen tiedonvälitys asiasta on välillä unohtunut.

– Sen sijaan meille on tarjottu jopa uutisoinnissa vahvasti näkökulmaistettua tavaraa, jossa hulluimmillaan jopa raiskaustilastot on koetettu selittää parhain päin. Tämä ei liene omiaan lisäämään ihmisten luottamusta demokratiamme kannalta ensiarvoisen tärkeän median toimintaan, Hiski Haukkala toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt