Koronavirusepidemia ja poikkeustila ovat vaikuttaneet räjähdysmäisesti Kelan etuushakemus- ja työmäärien kasvuun sekä taloudelliseen tilanteeseen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Toimeentulotuen saajia kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa, miksi?

Juhana Vartiainen uudistaisi sosiaaliturvan vastikkeelliseksi yleistueksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan työllisyys olisi saatava sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen keskiöön.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) tiedotti perjantaina sosiaaliturvan uudistuksen käynnistymisestä. Työ lähtee liikkeelle parlamentaarisen komitean perustamisella. Kokoomusta komiteassa edustavat Juhana Vartiainen ja varajäsenenä Elina Lepomäki. 

Vartiaisen mukaan kokoomuksen ratkaisu nykysosiaaliturvan ongelmiin on kannustava ja vastikkeellinen yleistuki. Yleistuki yhdistäisi toimeentulotuen, yleisen asumistuen ja Kelan maksamat työttömyysetuudet.

Juhana Vartiainen katsoo, että nykyisten tukien yhdistäminen yhdeksi yksinkertaiseksi yleistueksi tasoittaisi kannustinloukkuja ja parantaisi kannustimia työntekoon.

Lyhytaikaisenkin työn vastaanottaminen olisi hänen mukaansa kannattavaa, kun ei tarvitsisi enää huolehtia tuen saamisen katkeamisesta tai viivästymisestä.

– Hyvä, että työ sosiaaliturvan uudistamiseksi käynnistyy nyt. Kokoomus haluaa komitean työskentelyn keskiöön työnteon kannustimet sekä työllisyyden parantamisen. Lähtökohtana on oltava se, että ihmisiä tuetaan seisomaan ensisijaisesti omilla jaloillaan. Tällöin meillä on paremmat resurssit tukea niitä, joilla omat jalat eivät kanna, Vartiainen toteaa tiedotteessa.

Hän pitää erinomaisena sitä, että komiteatyöskentelyssä korostetaan tutkimusperustaisuutta ja työ käynnistyy kansainvälisellä vertailulla.

– Suomessa on esimerkiksi toimeentulotuen saajia suhteessa Ruotsiin noin kaksi kertaa enemmän. Komitean vertailussa on selvitettävä syyt dramaattiselle erolle. Ruotsin ohella myös Tanskasta on opittavaa. Molemmissa maissa sosiaaliturva on parempi, mutta tukien vaatimukset ovat tiukemmat kuin Suomessa. Samalla myös työllisyys on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Suomessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt