Timo Soinilta vastaus UPI-kohuun: Venäjä ei kyseenalaista Suomen itsenäisyyttä, vaikuttamisyrityksiä voi tulla

Ulkoministerin mukaan Ulkopoliittisen instituutin tutkijat tekevät itsenäistä työtä.

Verkkouutiset kertoi syyskuussa kansanedustaja Markus Mustajärven (vas.) kirjallisesta kysymyksestä. Mustajärvi kysyi otsikolla Ulkopoliittisen instituutin (UPI) asenteellisesta julkaisutoiminnasta ja uhkakuvien perusteettomasta lietsonnasta. Hän halusi tietää myös, pitääkö valtioneuvosto Venäjää sellaisena valtiollisena toimijana, joka kyseenalaistaa Suomen itsenäisyyden.

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) on nyt vastannut. Johdanto viittaa UPI:n selvitykseen Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla.

– Ulkoministeriön muotoileman tietotarpeen mukaisesti raportti tarkastelee Venäjän ulkopolitiikan muutosta erityisesti arktisen alueen, Itämeren ja energiapolitiikan osalta ja arvioi muutokseen liittyviä riskejä Suomelle. Tutkijat tekivät työtään itsenäisesti ja yleisiä tutkimustyötä määritteleviä periaatteita noudattaen. Raportti ei heijastele valtioneuvoston tai ulkoministeriön kantoja, vaan sen sisällöstä vastaavat selvitystyöhön osallistuneet tutkijat, Timo Soini toteaa.

Ulkoministerin mukaan ”hallitusohjelman mukaisesti Suomi kasvattaa yhteiskunnallista valmiutta ja varautuu erilaisiin kasvaviin riskeihin ja uusiin uhkiin. EU ja monet sen jäsenvaltiot, Suomi mukaan luettuna, ovat parantaneet valmiuttaan vastata hybridivaikuttamiseen ja sen osana tapahtuvaan informaatiovaikuttamiseen”.

Soini viittaa vastauksessaan seuraavaksi Suomen 100-vuotisjuhliin vuonna 2017.

– Myös juhlavuoteen mahdollisesti liittyviin haasteisiin ja riskeihin varaudutaan. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen voi kohdistua erilaisia informaatiovaikuttamisyrityksiä, joista yksi voi olla tarkoitushakuinen historian uudelleentarkastelu.

– Vuosi 2017 on jo nyt herättänyt paljon kiinnostusta, keskustelua ja erilaisia mielipiteitä muun muassa Venäjän mediassa. Historiallisista syistä johtuen vuoden 1917 tapahtumia tarkastellaan eri tavalla Venäjällä ja Suomessa. Ajoittain esiintyy myös näkemyksiä, joissa kiistetään Suomen Venäjästä irrottautumisen laillisuus.

Ulkoministerin mukaan ”on kuitenkin tärkeää erottaa viralliset lausunnot yksittäisistä mielipiteistä. Venäjä ja monet venäläiset toimijat haluavat olla mukana juhlistamassa 100-vuotista itsenäisyyttämme”.

– Valtiollisena toimijana Venäjä ei kyseenalaista Suomen itsenäisyyttä, ulkoministeri Soini toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt