Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen eduskunnan täysistunnossa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Timo Heinonen: Opiskelijoita ei tulisi rangaista ahkeruudesta

Kela perii opintotukea takaisin noin 35 000 opiskelijalta tulorajojen ylittymisen vuoksi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varajäsen Timo Heinonen muuttaisi lakia opintotuesta niin, että työnteko ei enää aiheuttaisi tukien takaisinperintää.

– Minusta on kohtuutonta, että opiskelijoita rangaistaan edelleen ahkeruudesta. Kyllä sen pitäisi riittää yhteiskunnalle, että opiskelijan opinnot etenevät suunnitellussa aikataulussa. Jos tämän jälkeen nuori haluaa hankkia arvokasta työkokemusta tai hieman lisäansioita vapaa-ajallaan, niin ei siitä pitäisi häntä rangaista, vaan kiittää, Heinonen toteaa.

Kyse on opiskelijoiden niin sanotusta vapaan tulon rajasta, joka rajoittaa opintotukea saavien työnteon mahdollisuuksia.

Kela lähetti helmikuun alussa kirjeen noin 34 800 opiskelijalle opintotuen takaisinperimiseksi, joka tehdään vuositulorajan ylittyessä.

Päätösehdotusten mukaan opintotukea perittäisiin takaisin yhteensä 45,4 miljoonaa euroa. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 prosentilla.

Keskimäärin takaisin maksettavaa on noin 1300 euroa yhtä opiskelijaa kohti.

– Jos antaisimme opiskelijoille mahdollisuuden tehdä töitä vapaa-ajallaan, niin uskon, että yhteiskuntakin siinä voittaisi. Verotulot olisivat varmasti nyt takaisin perittäviä summia suuremmat ja myös moni kausityövoimaa tarvitseva ala saisi kaipaamiaan tekijöitä, Heinonen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt