Timo Harakka. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Timo Harakan mukaan palkkatuki voi ratkaista työllisyystavoitteen

Työministeri viittasi ekonomistin arvioon jopa yli 40 000 uudesta työpaikasta.

Työministeri Timo Harakka (sd.) puolusti voimakkaasti hallituksen työllisyyslinjaa eduskunnan budjettikeskustelussa. Ministerin mukaan uusia työpaikkoja koskevat tavoitteet voivat toteutua osittain tai jopa kokonaan palkkatukeen suunnitelluilla muutoksilla.

– Ja edustaja [Kai] Mykkäselle (kok.) totean, että palkkatukeen on siis kaikilla tasoilla tarkoitus liittää osaamisen kartoituselementtejä, että sen jakson lopussa on tiedettävissä, että millä tavalla se osaaminen on lisääntynyt. Oppisopimus on yksi mahdollisuus, jota työnantajat ovat nimenomaan paljon kysyneet, mutta se ei ole nyt mikään pakollinen raskautus, vaan tärkeintä on saada siitä yksinkertaisempaa, Timo Harakka totesi eduskunnassa.

– Ja kyllä, on olemassa myös niitä puolueettomia ekonomisteja, jotka ovat sitä mieltä, että hallituksen toimin saavutetaan – jo yksin palkkatuella – [työllisyyttä koskevat] tavoitteet. STTK:n pääekonomistin mukaan… [salista naurua] Suomen… jos Suomi yltää pohjoismaiselle tasolle palkkatuessa, niin on saavutettavissa 44 000 työpaikkaa, Harakka jatkoi.

Arvostelijat ovat viitanneet Ruotsin esimerkkiin, jossa tulokset ovat olleet vähäisiä suuresta rahankäytöstä huolimatta. Hallitus on ilmoittanut korottavansa noin 250 miljoonan euron palkkatukimenoja 20 miljoonalla eurolla. Ruotsin kaltaisen järjestelmän on arvioitu vaativan ainakin miljardi euroa.

Työministerin mukaan palkkatuesta ollaan tekemässä laajempaa, helpommin sovellettavaa ja aiempaa houkuttelevampaa. Muutokset liittyvät kiinteästi kuntien toimintaan ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen.

– Yksi näistä isoista kysymyksistä liittyy kuntouttavan työtoiminnan tilanteeeseen, mihin edustajat [Tarja] Filatov (sd.) ja [Ilmari] Nurminen (sd.) kiinnittivät huomiota. Kunnollisen tutkimuksen ja vaikuttavuusarvioiden tehtävänä on ohjata sellaisiin käytäntöihin, että kunnat eivät käyttäisi tätä kokeilua rahansäästökeinona, tapana siirtää mahdollisimman paljon asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, Timo Harakka sanoi.

– Mutta kuntouttava työtoiminta ei saa olla mikään umpikuja, vaan sen täytyy olla polku, joka johtaa kohti työmarkkinoita. Ja silloin yksi askel voisi olla tämä järjestöjen palkkatuki.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt