Perustuslakivaliokunta kuulemassa asiantuntijoita perustuslain muutoksesta liittyen tiedustelulakipakettiin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kimmo Sasi: Tiedustelutoiminnan valvonta arvioitava uudelleen

Kimmo Sasin mielestä tiedustelutoiminnan tehostaminen parantaa kansalaisten perusoikeuksia. Hän varoittaa kuitenkin murtamasta valiokuntarakennetta.

 

Hallitus esittää perustettavaksi eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokuntaa tiedustelutoiminnan valvontaan. Esitys on huonosti sovitettavissa nykyiseen valiokuntalaitokseen eikä takaa tehokasta valvontaa. Siksi se pitäisikin korvata eduskunnan valitsemalla korkean tason valvontaelimellä.

Suomen tiedustelutoiminnan ajantasalle saattaminen on tärkeä kansallinen velvollisuus. Turvallisuustoimijoiden tiedustelutehtävän tarkoituksenahan on perusoikeuksien, erityisesti oikeuden elämään, turvaaminen.

Viranomaisten toimivaltuuksia kasvatettaessa on tarpeen aina arvioida toiminnan valvonnan riittävyys. Sen tulee kansainvälisten ihmisoikeusratkaisujen mukaan aina olla suhteessa toimivaltuuksiin.

Suomessa suojelupoliisilla on ollut monta valvojaa, eduskunnastakin neljä valiokuntaa. Parlamentaarinen valvonta on ollut hyvin yleispiirteistä, eikä ole vastannut muiden maiden käytäntöjä.

Hallitus esittää nyt eduskunnan kanslian valmistelun pohjalta, että eduskuntaan perustettaisiin uusi eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta. Se toimisi kuten tavanomainen eduskunnan valiokunta, mutta sillä olisi tehostettu valvontaoikeus mutta myös oikeudellinen vastuu.

Tämä aloittaisi eduskunnan nykyisen selkeän valiokuntarakenteen murtamisen. Nyt eduskunnassa on yksi valiokunta käsittelemässä kunkin ministeriön asioita vastuuvaliokuntana. Lisäksi on perustuslakivaliokunta tulkitsemassa perustuslakia, tarkastusvaliokunta valvomassa valtiontalouden tarkastusta ja tulevaisuusvaliokunta parantamassa eduskunnan brändiä. Valiokunnan asettaminen erityistehtävää varten voi vähitellen johtaa siihen, että syntyy valiokuntia mitä erilaisimpia erityistehtäviä varten.

Eduskunnan tehtävä on säätää lakeja. Siksi eduskunnan varsinaisen koneiston pitäisi keskittyä vain tähän tehtävään. Kansanedustajat on valittu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin ja moraalisiin kysymyksiin. Heitä ei ole valittu erityisten hallintotehtävien suorittamiseen.

Erityiset säännökset valiokunnan tiedonsaantioikeudesta ja jäsenten vastuusta eivät hyvin sovi parlamentaariseen järjestelmään. Eduskunnan valiokunnalla on jo nyt periaatteessa oikeus saada kaikki tarvittavat, myös salaiset, tiedot tehtäväänsä suorittaessaan. Kansanedustajan eduskunnassa suorittaman työn kriminalisointi sopii huonosti parlamentaarisen järjestelmän luonteeseen.

Eurooppalainen vertailu osoittaa, että valvonnan tehokkuus riippuu valvontaelimen jäsenten lukumäärästä, ammattiosaamisesta sekä arvostuksesta. Täydellistä luottamusta edellyttävässä elimessä tuskin voi olla viittä henkeä enempää. Kaikki valvontatehtävät edellyttävät, että elimessa on laadukasta juridista osaamista. Tällaisia vaatimuksia on vaikea eduskunnan valiokunnalle asettaa.

Siksi valvontaratkaisu pitäisi arvioida vielä uudestaan. Toimiva ratkaisu saataisiin, kun toimeenpanovallan ulkopuolinen eduskunta nimeäisi toimikautensa alussa viiden hengen valvontaelimen. Sen jäsenet koostuisivat poliittisten voimasuhteiden mukaisesti sellaisista entisistä ministereistä, jotka ovat joutuneet työssään käsittelemään salaisia asiakirjoja. Jäsenistä kuitenkin yhden tulisi olla entinen korkeimpien oikeuksien jäsen. Puheenjohtajaksi tulisi valita oppositiopuolueen edustaja, mieluiten entinen pääministeri.

Näin voitaisiin turvata, että valvontaelimellä olisi laaja julkinen luottamus, riittävä osaaminen, eikä valvonnan kohteiden tarvitsisi olla huolissaan tiedon luottamuksellisuuden säilymisestä. Tämän ratkaisun seurauksena ei olisi sinänsä tarvetta luopua tiedusteluvaltuutetun oikeudellisesta valvonnasta.

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt