Vladimir Putin. LEHTIKUVA/AFP

Tiedustelutieto: Vallanvaihto Venäjällä on jo käynnistetty

Aggressiivisten otteiden ennakoidaan jatkuvan myös Vladimir Putinin mahdollisen seuraajan johdolla.

Presidentti Vladimir Putinilla on yhä ilmeisempiä terveydellisiä ongelmia, jotka vaikeuttavat hänen viranhoitoaan, kertoo Ukrainan tiedustelupalvelu. Tuoreen tiedusteluraportin mukaan vallansiirto Putinilta tämän mahdollisille seuraajille on jo vireillä.

– Keskipitkän aikavälin skenaariossa Venäjällä pyritään säilyttämään ”putinistinen” valtiomalli joko Putinin kera tai ilman häntä. Tämä pätee riippumatta täsmällisestä vaihtoehdosta: Putin elinikäisenä presidenttinä, Putin kansallisena johtajana, Putin ja hänelle alisteinen kanssahallitsija tai Putinin vallanperijä, raportissa Kyiv Post -sanomalehden mukaan todetaan.

Tapahtuipa Venäjällä mitä tahansa, pyrkimys pakottaa Ukraina osaksi Venäjän etupiiriä ja estää maan länsi-integraatio tulee raportissa esitetyn arvion mukaan jatkumaan.

– Tämä vakio ei ole muuttumassa, vaikka kansainvälinen toimintaympäristö on Venäjän kannalta yleisesti ottaen epäedullinen ja vaikka uusia tekijöitä nousee esiin, raportti ennustaa Yhdysvaltain presidentinvaihdokseen, energiamarkkinoiden myllerrykseen, Venäjän talouden negatiivisiin kehitystrendeihin ja Kremlin mahdolliseen vallanvaihtoon viitaten.

Konfliktin uhka kasvaa

Kansainvälisessä politiikassa Venäjä pyrkinee raportin mukaan lähivuosina asemoimaan itseään aiempaa selvemmin globaaliksi voimatekijäksi.

– Kreml nostaa edelleen panoksiaan sotilaallisessa ja poliittisessa vastakkainasettelussa sekä liioittelee rooliaan taistelussa hallitsematonta maahanmuuttoa, terrorismia ja kyberhyökkäyksiä vastaan. Se myös ruokkii Eurooppaa hajottavia liikkeitä tarjoamalla populisteille ja radikaaleille taloudellista tukea ja provosoimalla tiettyjen EU-maiden taloudellista irtautumista, raportissa sanotaan.

Vaikka Venäjän arvioidaan välttävän vakavaa sotilaallista selkkausta Nato-maiden kanssa, yhä uusia välikohtauksia ilmassa, merellä ja kyberulottuvuudessa on raportin mukaan odotettavissa. Siten myös riski Venäjän ja Naton välisen konfliktin puhkeamiseen vahingon seurauksena kasvaa edelleen.

Krimistä on tehty jättiläistukikohta

Ukrainalta kansainvälisen oikeuden vastaisesti anastamansa Krimin niemimaan Venäjä on tiedusteluraportin mukaan muuttanut jättiläismäiseksi lento- ja laivastotukikohdaksi, jonka tarkoituksena on dominoida suurta osaa koko Mustanmeren alueesta.

– Olemme miehitysvuosien aikana keränneet riittävästi avointa ja luottamuksellista tiedustelutietoa voidaksemme vahvistaa, että toisin kuin Moskova on väittänyt, Krimistä ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus tehdä osaa Venäjän taloudellisesta (teollisesta, maataloudellisesta, turismi- tai humanitaarisesta) potentiaalista, raportissa todetaan.

– Venäjä on luonut Krimille vahvan eri aselajeja edustavan, maa-, ilma- ja merikomponentteja sisältävän voimaryhmän, jonka vahvuus on lähes 32 000 henkeä. Alueelle on sijoitettu osia miltei kaikista Neuvostoliiton aikaisista ydinkärjin varustettavista ohjusjärjestelmistä.

– Venäjän toimet ilmapuolustusjärjestelmien sijoittamiseksi Krimille, Mustanmeren laivaston modernisoimiseksi sekä Kalibr-NK- ja Kalibr-PL-risteilyohjusten massiiviseksi käyttämiseksi viittaavat siihen, että Moskova ei pyri varmistamaan pelote- ja hallintavoimaansa vain Mustallamerellä, vaan myös Välimerellä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt