Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ja puheenjohtaja Jussi Halla-aho. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Tiedustelulakipaketista haetaan sopua – seuraako PS Jussi Halla-ahoa?

Jos perussuomalaiset ja vasemmistoliitto äänestävät kiireellisyyttä vastaan, muiden ryhmien pitäisi äänestää sen puolesta.

Eduskuntaryhmät hakevat sopua siitä, miten tiedustelulakeihin liittyvä perustuslain muutos voitaisiin säätää kiireellisenä.

SDP on asettanut kiireelliselle menettelylle ehdoksi sen, että suojelupoliisi asetetaan parlamentaariseen valvontaan.

– Lähtökohta on ollut alusta asti se, että ensin pitää saada sisältö kuntoon ja toissijaisesti ratkaistaan kiireellisyyskysymys, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sanoo.

Tällä hetkellä eduskuntaryhmät hakevat supon parlamentaarisesta valvonnasta ratkaisua, jonka kaikki tai ainakin riittävä määrä eduskuntaryhmiä voisi hyväksyä.

– Kyllä meillä on valmiutta keskustella tästä supon parlamentaarisesta valvonnasta. Meillä on valmius etsiä ratkaisua, joka käy kaikille eduskuntaryhmille, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo kokoomusryhmän pitävän erittäin tärkeänä, että tiedustelulakeihin liittyvä perustuslain muutos saadaan vietyä nopeasti eteenpäin.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo, että kiireellistä menettelyä ei saada, ellei supoa aseteta tiedusteluvaliokunnan valvontaan. Hänen käsityksensä mukaan supon parlamentaariseen valvontaan löytyy poliittinen yhteisymmärrys yli hallitus- ja oppositiorajojen.

– Eiköhän sosialidemokraatitkin ole tyytyväisiä siihen esitykseen, mikä tästä lopulta tulee. Nyt on paljon kiinni perustuslakivaliokunnasta, miten he arvioivat tämän kiireellisen käsittelyn, mutta uskon, että poliittinen yhteisymmärrys löytyy tästä valvonnasta, Elo sanoo.

PS keskusteli uudestaan kiireellisyydestä

Verkkouutisten tietojen mukaan SDP on näyttämässä vihreää valoa tiedustelulakien säätämiselle kiireellisesti, mutta perussuomalaiset vaikuttavat kääntyneen kiireellisyyttä vastaan. Hallituspuolueissa ei tiedetä, mikä perussuomalaisten kanta on.

Sinisten Simon Elo sanoo ihmetelleensä sitä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, ettei se, ettei perustuslain muutos menisi läpi kiireellisenä, välttämättä vaarantaisi Suomen turvallisuutta.

– Jokainen päivä, jonka me elämme tällä nykyisellä lainsäädännöllä, vaarantaa Suomen turvallisuuden. Jos Syyriaan, Irakiin lähtee täältä taistelija, niin me emme voi tuottaa hänestä itse tiedustelutietoa. Kyllä sen ymmärtää jokainen, että sellainen tilanne ei ole Suomelle hyvä, Elo sanoo.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kertoo, että perussuomalaiset ovat keskustelleet tiedustelulakien kiireellisyydestä uudestaan ryhmässä ja ryhmä odottaa nyt perustuslakivaliokunnan kannanottoa, ennen kuin ryhmä päättää lopullisesti kannastaan.

Supon parlamentaarisesta valvonnasta perussuomalaiset eivät ole vielä muodostaneet kantaansa.

– Varmasti ihan hyvä, että valvotaan, mutta on siinäkin omia haasteita. Ryhmä ei ole ottanut tästä vielä kantaa yhdessä. Meillä on yksittäisiä henkilöitä, jotka voivat olla eri mieltä. Se pitää olla tosi tarkkaan säädelty, ettei tietosuoja vaarannu, Meri sanoo.

Verkkouutisille arvioidaan, että perussuomalaisten kanta tiedustelulakien kiireellisyyteen paljastaa, onko eduskuntaryhmä puheenjohtaja Jussi Halla-ahon hanskassa.

Vihreiden kanta auki

Myös vihreät odottavat perustuslakivaliokunnan kantaa. Perustuslakivaliokunta ratkaisee, voidaanko tiedustelulakien edellyttämä perustuslain muutos säätää kiireellisenä. Perustuslakivaliokunta päätti tänään perjantaina kokouksessaan asiantuntijakuulemisen ja kävi mietintöä valmistelevan keskustelun.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kertoo, että ryhmä ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, tukeeko se perustuslain muuttamista kiireellisenä vai ei.

– Me suhtaudumme tähän asiaan ihan avoimesti, mutta me emme ole päätöstä vielä tehneet. Eli me haluamme katsoa valiokuntakäsittelyt loppuun ja katsoa, minkälainen se paketti lopulta on, Parviainen sanoo.

Perustuslain muuttaminen kiireellisesti edellyttää, että sille löytyy 5/6 osan enemmistö eduskunnasta. Täydestä istuntosalista muutosta olisi kannatettava 167 kansanedustajan. Vastaan saisi äänestää 33 kansanedustajaa.

Mikäli perussuomalaiset ja vasemmistoliitto ovat kiireellistä säätämistä vastaan, pitäisi kaikkien muiden eduskuntaryhmien äänestää sen puolesta. PS:llä ja vasemmistoliitolla on yhteensä 29 kansanedustajaa.

Parviainen tähdentää, että vihreiden kanta on auki, ja ryhmä voi kallistua kummalle puolelle tahansa.

– Pitää varmistaa, että parlamentaarinen kontrolli, jota tiedusteluvalvontavaliokunnan kautta on nyt eduskunnalle mietitty, on riittävän vahva ja että se toimii. Lisäksi olemme olleet huolissamme kansainväliseen tietojen vaihtoon liittyvistä ihmisoikeuskysymyksistä. Haluamme niihin selvyyttä tässä kohtaa ja sitten pitää tietenkin käydä tämä keskustelu siviilitiedustelun verkkotiedusteluun liittyen, että varmistamme, että palomuurit ovat riittävät, että emme tule vahingossa synnyttäneeksi mitään massavalvontajärjestelmää, Parviainen sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on vastaan kiireellistä käsittelyä.

– Rehellisesti sanottuna me emme pidä sitä kiireellisenä vielä tällä hetkellä. Ehkä pientä takaporttia on pidetty, mutta pääsääntöisesti olemme katsoneet, että tämä pitää nyt hyvin valmistella eikä kiireellä ole saatu hyviä ratkaisuja aikaan, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Matti Semi sanoo.

RKP:ssa kahta ilmaa

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist sanoo ryhmän odottavan perustuslakivaliokunnan kantaa. Ryhmässä on sekä ymmärrystä sille, että perustuslain muutos voitaisiin säätää nopeutetussa aikataulussa, että epäilyjä sen tarpeellisuudesta.

Blomqvistin mukaan muutettu ehdotus supon parlamentaarisesta valvonnasta vaikuttaa aika järkevältä ja hyvältä.

– Ne keskustelut, mitä on käyty eduskunnassa ryhmien ja puolueiden välillä, vaikuttaa siltä, että yhteisymmärrys olisi syntymässä. Me olemme ymmärtääkseni tyytyväisiä siihen, mutta otetaan lopullinen kanta vasta valiokunnan mietinnön jälkeen.

Blomqvistin käsityksen mukaan supon parlamentaarinen valvonta ja kiireellisyys ratkaistaan erikseen.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo, että ryhmällä on valmiutta suojelupoliisin parlamentaariseen valvontaan.

Lähtökohtaisesti ryhmä on halunnut edistää tiedustelulakeihin liittyvää perustuslain muutosta kiireellisessä järjestyksessä.

– Viestimme on edelleen sama. Asialla on kiire, Östman sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt