Terveyspalveluyritys Mehiläisen koronaviruksen drive-in-testausasema Espoossa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

THL:n luvut eroavat hallituksen muistiosta: Viikossa sairaalaan 3000

Parhaimman arvion luvuilla sairaalaan joutuisi satoja ihmisiä päivässä.

THL avasi tänään yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa tuotettua mallia, jolla koronaepidemian leviämistä Suomessa arvioidaan. Mallinnuksia erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista epidemian kestoon ja tartuntojen määrään selvitetään tästä löytyvissä dioissa. Mallinnuksessa on hyödynnetty vuonna 2005 tehtyä tutkimusta suomalaisten kontaktirakenteesta.

Mallinuksesta kerrottiin ensi kertaa hallituksen poikkeustilapäätöstä koskevassa muistiossa. Siinä mainitut sairaanhoidon kuormituksen luvut kuitenkin vaikuttavat poikkeavan nyt julkaistuista arvioista. Siinä missä hallituksen muistiossa sairaalahoitoa vaativia tapauksia tulisi epidemian ”huippuviikoilla” 851, olisi tällaisia tapauksia nyt julkaistun arvion mukaan epidemian huipulla noin 480 päivässä, eli yli 3 000 viikossa.

THL:n keskiviikkona julkaisemassa arviossa (kuvassa) erilaiset rajoitustoimet johtaisivat parhaassa tilanteessa siihen, että kaikkien kontaktit vähenisivät 20 prosenttia ja 5-15-vuotiaiden kontaktit vähenisivät 50 prosenttia. Tässä laskelmassa epidemia kestäisi 188 päivää ja korkein päivittäisten tartuntojen määrä olisi 22 sairastunutta tuhatta asukasta kohden. Väestötasolla se merkitsisi siis epidemian huipulla 120 000 tartuntaa päivässä.

Hallituksen muistiossa kerrotaan, että sairaalahoitoon arviodaan päätyvän ainakin 0,4 prosenttia sairastuneista, eli näillä luvuilla noin 480 ihmistä päivässä – siis noin 3 400 ihmistä viikossa 851 ihmisen sijaan.

Asiaan on kiinnittänyt Twitterissä huomiota Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo. Hän huomauttaa Twitter-ketjussaan, ettemme tiedä vielä, miten nykytilanne uusine rajoituksineen vaikuttaa viruksen leviämiseen ja toteaa, että toivottavasti vaikutus on ennusteita voimakkaampi. Aivelo muistuttaa myös, että Suomen arvioissa sairaalahoitoa vaativien tapausten osuus on kertaluokkaa matalampi kuin esimerkiksi brittimallissa. Verkkouutiset avaa mallien eroja tässä jutussa.

– Loppupäätelmä: THL ja kumppaniyliopistot ovat tuottaneet uskottavan ja hyvän mallinnuksen, joka vastaa muita kansainvälisiä malleja, mutta tämä ei kyllä ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä VN:n muistioon on kirjattu, Tuomas Aivelo sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt