Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kyltti Helsingissä 12. huhtikuuta 2021. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

THL tarkentaa rokotejärjestystä sote-alalla

Toimilla varmistetaan potilaan oikeus päästä kiireelliseen hoitoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo tarkentaneensa koronarokotusjärjestystä sote-henkilöstön osalta.

Tarkennus liittyy koronarokotusjärjestyksen kohtaan 1.5, joka koskee kiireellistä hoitoa antavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Jatkossa sote-henkilöstöä voidaan rokottaa rajoitetusti niissä toiminnoissa, jotka ovat alueen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä. Näillä toiminnoilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon.

Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi:

– Akuutin psykiatrian yksiköiden henkilökunta

– Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokautinen päivystys ja päiväpäivystys)

– Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavat leikkaus- ja toimenpideyksiköiden henkilökunta

– Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavien vuodeosastojen henkilökunta

– Synnytyksiä hoitava henkilökunta

– Kiireellisen päihdehoidon henkilökunta

– Lastensuojeluyksikön päivystyksellisen toiminnan henkilökunta

THL:n mukaan tällä hetkellä yli 1,4 miljoonaa ihmistä eli runsas neljännes väestöstä on saanut koronarokotuksen Suomessa. Ikääntyneiden ja riskiryhmien rokotukset ovat laitoksen mukaan edenneet hyvin ja rokotesaatavuus on parantunut.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt