”Terveyspalvelut jäämässä aluepoliittisen ahneuden jalkoihin”

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK vaatii Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksen yksikanavaistamista ja järjestämisvastuun siirtämistä kuntia suuremmille alueellisille toimijoille.

SONKin mukaan Sote-uudistus uhkaa epäonnistua ja kansalaisten perustuslailliset oikeudet riittäviin terveyspalveluihin jäädä uudistuksessa aluepoliittisen ahneuden jalkoihin. Järjestö vaatii rohkeampaa terveyspolitiikkaa universaalien julkisten terveyspalveluiden pelastamiseksi.

SONKin mielestä nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä suosii työssäkäyviä, joilla on parhaimmillaan käytössä kolme eri järjestelmää ja työelämän ulkopuolella olevilla vain yksi. Järjestö haluaakin purkaa erillisen Kelan rahoituskanavan terveydenhuollolle. Nykyinen monikanavarahoitus ylläpitää heidän mukaansa väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. Työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto jatkaisivat tällöin osana ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus tulee SONKin mielestä koota alueellisille toimijoille, jotka vastaavat myös palveluiden järjestämisestä. Järjestämisvastuun väestöpohjan tulisi olla vähintään 200 000. Näin muodostuneiden alueiden olisi lisäksi tehtävä yhteistyötä erityisen vaativien ja kalliiden palveluiden järjestämisessä.

Kommentit