Lääkäri terveysasemalla. LEHTIKUVA/HANNA MATIKAINEN

Terveyskeskusten kiireettömät käynnit puolittuivat kevään aikana

Hammaslääkärikäyntien määrä laski huomattavasti.

Kiireettömät lääkärin vastaanottokäynnit laskivat terveyskeskuksissa lähes puoleen maalis-huhtikuussa koronaepidemian vuoksi.

Terveyskeskuksiin hakeutuneet asiakkaat eivät ole joutuneet odottamaan pitkään lääkärille pääsyä. Kiireettömälle lääkärin vastaanottokäynnille viikon kuluessa yhteydenotosta päässeiden osuus on ollut poikkeuksellisen suuri maalis-huhtikuussa, alueesta riippuen 44–73 prosenttia. Viime lokakuussa viikon kuluessa pääsi vastaanottokäynnille vajaa 40 prosenttia asiakkaista.

Odotusaika lääkärin vastaanotolle oli yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arvioinnista vajaassa prosentissa käynneistä. Suhteellisesti eniten yli kolmen kuukauden odotusaikoja oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Hammaslääkärikäynnit vähenivät yli puolella

Hammaslääkärikäyntien määrä laski huomattavasti, yli 50 prosenttia, maalis-huhtikuun aikana.

Hammaslääkärien vastaanottokäyntien odotusaika ei ole pidentynyt. Suurin osa kiireettömistä käynneistä toteutui kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Yli kuuden kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneiden hammaslääkärikäyntien osuus oli suhteellisesti suurin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Etävastaanotot eivät lisääntyneet avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa vuoteen 2019 verrattuna.

Hoitoonpääsytiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraporttiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt