Terveyskeskuspalveluja arvostetaan – silti arvostelua tulee reippaasti

Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluihin sekä suun terveydenhuollon palveluihin. Ammattilaisten työtä arvostetaan ja kehutaan, mutta hoitoon pääsyn vaikeudet ja jonottaminen harmittavat.

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n koordinoimista terveyskeskusten asiakaspalautekyselyistä.

Asiakkaat kuvaavat ammattilaisia asiallisiksi, empaattisiksi, perusteellisiksi ja kuunteleviksi. Erityisen ilahtuneita asiakkaat ovat, jos useampi asia voidaan hoitaa samalla käynnillä, esim. mahdollisuus saada influenssarokote ”kaupan päälle” ilman erillistä ajanvarausta ja käyntiä.

– Isoimmat ongelmat liittyvät hoidon saatavuuteen: aikoja ei ole nopeasti saatavilla, jonot ovat pitkiä ja ajanvarauskäytännöt ovat asiakkaan näkökulmasta usein hankalia. Myös sovitut vastaanottoajat saattavat myöhästyä paljonkin, toteaa kehittämispäällikkö Salla Sainio THL:stä.

Useammalla hoitokäynnillä vuoden aikana käyneistä asiakkaista vain kolmasosa asioi yleensä saman hoitajan tai lääkärin kanssa. Saman ammattilaisen tapaavat asiakkaat antoivat paremman kokonaisarvion saamastaan palvelusta kuin ne asiakkaat, jotka käyvät aina eri ammattilaisella.

Niistä asiakkaista, joilla on terveyskeskuksessa hoidettava pitkäaikaissairaus, 80 prosenttia vastasi, että hoitosuunnitelma on tehty. Valtaosa näistä asiakkaista myös koki, että hoitosuunnitelmassa heidän omat hoitoon liittyvät tavoitteensa on huomioitu ja hoidon sisällöstä on sovittu yhdessä ammattilaisen ja asiakkaan kanssa.

Hammashoitoloissa saa jonottaa ja juosta

Merkittäviä eroja tyytyväisyydessä julkisen, yksityisen tai opiskelijaterveydenhuollon tarjoamiin suun terveydenhuollon palveluihin ei ole.

Asiakkaat antavat kiitosta hammashoitopelon ja kivun hoitamisesta, lapsiasiakkaiden osaavasta kohtelusta, opiskelijoiden toiminnasta sekä siitä, että usein henkilökunta on ystävällistä, iloista ja jopa leikkiä laskevaa.

Hinta-laatusuhde koetaan parhaaksi opiskelijaterveydenhuollossa ja heikoimmaksi yksityisessä palvelussa.

Julkisessa palvelussa isoin puute on edelleen hoidon saatavuudessa eli ajanvarauksessa, hoidon tarpeen arvioinnissa ja pitkässä odotusajassa.

Myös hoitokertojen välillä asiakkaat joutuvat odottamaan pitkään, muutamasta käynnistä koostuva hoitojakso saattaa kestää 1,5 vuotta. Asiakkaat kokevat tämän ”juoksutuksena” ja ”jarrutuksena”. Kiitosta saivatkin ne uudet kokeilut, joissa asiat pyritään saamaan hoidettua kuntoon yhdellä käyntikerralla.

Asiakkaiden toiveena on myös saada enemmän tietoa siitä, mitä suun terveydenhuollon palveluja saa julkiselta puolelta ja mitä ne maksavat. Sähköisiä palveluja toivotaan lisää, esimerkiksi sähköisiä ajanvarauspalveluja sekä sähköistä laskutusta.

Pääsääntöisesti sähköisesti vastattavat kyselyt toteutettiin viime syksynä. Suun terveydenhuollon kysely toteutettiin koko maan laajuisena ensimmäistä kertaa ja siihen vastasi noin 15 500 asiakasta. Terveysasemien kysely suunnattiin suuriin kuntiin ja kuntayhtymiin ja siihen vastasi noin 8000 asiakasta.

Kommentit