Terveyskeskuksissa kävi kaikkiaan 3,8 miljoonaa asiakasta. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Terveyskeskuksissa 25 miljoonaa käyntiä

Käyntien määrä terveyskeskuksissa lisääntyi viime vuonna 1,7 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Terveyskeskuskäyntejä oli viime vuonna yhteensä 25,1 miljoonaa. Näistä lääkärikäyntejä oli 6,6 miljoonaa ja käyntejä muun terveydenhuollon ammattihenkilökunnan luona oli 18,5 miljoonaa.

Terveyskeskuksissa kävi kaikkiaan 3,8 miljoonaa asiakasta. Asiakasmäärä on pysynyt samana kuin vuonna 2016, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suun terveydenhuoltoon tehtiin viime vuonna 5,3 miljoonaa käyntiä. Suurin osa (72,1 %) terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynneistä tehtiin hammaslääkärille.

50 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä on lisääntynyt suun terveydenhuollossa. Vuonna 2017 terveyskeskusten suun terveydenhuollon asiakkaita oli kaksi miljoonaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt