Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yt-neuvotteluihin – 200 työpaikkaa vaarassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on jättänyt tänään neuvotteluehdotuksen henkilöstöjärjestöille yhteensä vajaan 10 miljoonan euron sopeutustoimista vuosina 2017–2018.

Neuvottelut voivat johtaa enintään 200 henkilötyövuoden vähenemiseen laitoksessa. Neuvottelujen piirissä on koko laitoksen henkilöstö.

THL:n pääjohtaja Juhani Eskola sanoo olevansa huolissaan laitoksen kyvystä vastata sille asetettuihin monenlaisiin uusiin odotuksiin, kun samaan aikaan on vähennettävä merkittävästi laitoksen henkilöstöä.

– Laitoksen henkilökunta on nyt kovilla. Perustyömme jatkuu, vaikka meillä kaikilla on huoli työpaikoista ja siitä, miten hoidamme tehtävämme entisestäänkin vähenevin resurssein, hän sanoo.

Yt-neuvottelut johtuvat monista laitoksen toimintaan viime vuosina tehdyistä leikkauspäätöksistä, joita ovat valtion tuottavuusohjelmasta, tutkimuslaitosuudistuksesta sekä sektoritutkimuslaitosten säästöistä. Vuoden 2014 sopeutukset olivat suuruudeltaan noin 15 miljoonaa.

Aiemmat sopeuttamiset ovat kohdistuneet varsin tasaisesti koko laitokseen. Nyt on välttämätöntä tehdä henkilöstövähennysten lisäksi toimintokohtaisia leikkauksia ja uudelleenjärjestelyjä sekä toimintakulujen mittavia vähennyksiä.

Pääjohtajan mukaan tällä sopeuttamiskierroksella joudutaan supistamaan huomattavasti myös THL:n vahvuusalueita.

Kommentit