Teollisuusalojen ammattiliitto ei hyväksy työttömyysturvan lisäleikkauksia

SAK:laisen Teollisuusalojen ammattiliitto TEAMin valtuusto ei hyväksy työttömyysturvan lisäleikkauksia.

Ammattiliiton mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallitus on jo heikentänyt työttömyysturvaa kovemmalla kädellä kuin mikään hallitus sitä ennen.

– Vuodenvaihteessa työttömyysturvaan tehtiin historialliset leikkaukset: päivärahakausi lyheni 500 päivästä 400 päivään ja omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään. Henkilöillä, joilla on enintään kolmen vuoden työhistoria, työttömyysturvan enimmäisaika lyheni 300 päivään. Työvoimapalveluja ja työllisyysmäärärahoja on ajettu systemaattisesti alas, TEAMin valtuusto sanoo kannanotossaan.

Ammattiliiton mukaan valmistelussa on useita työttömiin kohdistuvia toimia, jotka toteutuessaan nopeuttaisivat eriarvoistumiskehitystä ja monimutkaistaisivat työttömyysturvaa.

– Uudistukset ovat hallinnollisestikin järjettömiä; uusia kahden kuukauden pituisia karensseja kaavaillaan niille, jotka eivät ole hakeneet vähintään 15:tä työpaikkaa edeltävän kolmen kuukauden aikana. Vaikka tämän karenssin välttäisikin, päiväraha vähennettäisiin kolmelta päivältä ”aktiivimallin” mukaisesti, jos työtön ei ole ollut vähintään 18 tuntia työssä tai viikkoa TE-toimiston järjestämässä toimenpiteessä edeltävän kolmen kuukauden aikana, TEAM sanoo.

– Suunniteltu ”aktiivimalli” ei kannusta työnhakuun eikä pura byrokratiaa. ”Aktiivimalli” ja lisäkarenssit kohtelisivat kansalaisia epätasa-arvoisesti, kun mahdollisuus aktiivisuuden ehtojen täyttämiseen on kiinni siitä, missä työtön asuu ja millä alalla hän työskentelee.

TEAM pitää hallituksen suunnitelmia epäoikeudenmukaisina.

– Hallituksen on ensi viikon puoliväliriihessään lopetettava leikkausten valmistelu; ammattiliitto vaatii .

Hallitus suunnittelee myös TE-toimistojen yhtiöittämistä ja yksityistämistä. Vuoden 2019 alusta maakunta ostaisi työvoimapalvelut kilpailluilta markkinoilta. TEAM pitää yhtiöityksiä virheratkaisuna.

TEAMin sopimusaloilla käynnistetään kesän aikana neuvottelut uusista työehtosopimuksista. Valtuusto edellyttää, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n helmikuussa irtisanomat keskusjärjestösopimukset neuvotellaan kaikkiin TEAMin alakohtaisiin työehtosopimuksiin ennen varsinaisten palkka- ja työehtoneuvottelujen aloittamista.

Kommentit