LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut hyvässä vedossa

Yritysten liikevaihdot olivat touko-heinäkuussa selvässä kasvussa lähes kaikilla aloilla.

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Hitainta kasvu oli elintarviketeollisuudessa, 1,4 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 1,8 prosenttia. Liikevaihto laski tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 5,9 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa vuodentakaisesta 7,6 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihdon supistui 2 prosenttia. mikä oli alkuvuotta maltillisempaa.

Palveluiden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kaikki palvelutoimialat olivat kasvussa. Voimakkaimmin kehittyi hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 8,7 prosenttia. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kasvoi 7,3 prosenttia sekä kiinteistöalan toiminta 6,1 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt