Erityisesti teollisuuden työllistämisaikeet ovat säilyneet vahvoina. LEHTIKUVA/JYRKI NIKKILÄ

Teollisuus ja suuret yritykset aikovat yhä palkata lisäväkeä

Pelko kasvun hidastumisesta ja viennin hiipumisesta heijastuu pieniin yrityksiin.

Suomalaiset suuryritykset sen sijaan ennakoivat henkilöstömääränsä lisääntyvän vuoden toisen neljänneksen aikana, ja erityisesti teollisuuden toimialan työllistämisaikeet ovat hieman nousseet alkuvuodesta, käy ilmi ManpowerGroupin työmarkkinabarometrista huhti-kesäkuulle.

Vastanneista yrityksistä 12 prosenttia arvioi palkkaavansa lisää henkilökuntaa, kolme prosenttia vähentävänsä väkeä ja 83 prosenttia ei ennusta mitään muutosta. Suomen kausitasoitettu indikaattori vuoden toiselle neljännekselle on +4. Työllistämisaikeet pysyvät samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta putosivat viime vuodesta (muutos -7).

– Ensimmäisen vuosipuoliskon työllistämisaikeet näyttävät pysyvän vakaina. Huhti-kesäkuussa työnantajat aikovat palkata henkilöstöä samaan tahtiin kuin tammi-maaliskuussa. Vaikka talouden kasvulukuja rukattiin jo viime vuonna alaspäin, varovaisuus ei ole toistaiseksi tarttunut työnantajien lyhyen aikavälin rekrytointiaikeisiin, sanoo ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola Suomen tuloksista.

Hänen mukaansa jonkinlainen suhdannekuvan muutos on kuitenkin nähtävissä vuosivertailussa, joka osoittaa työllistämisinnon laantumista. Työllistämisaikeiden indikaattori on nyt +4, kun se oli samaan aikaan viime vuonna vielä +11.

Työmarkkinabarometrin tulokset vahvistavat sitä kuvaa, joka vallitsee myös teknologiateollisuudessa Suomessa.

– Epävarmuutta maailmantaloudessa on paljon, mutta ainakin toistaiseksi on selvitty säikähdyksellä sekä tilausten että työllisyyden kehityksessä. Viime vuonna aina syksyyn asti henkilöstöä lisättiin paljon, myös kokonaisrekrytoinnit olivat korkealla tasolla. Loppuvuonna vauhti hidastui, mutta pysyi edelleen kasvusuunnassa. Loppuvuoden tilauskehitys ennakoi niin ikään, ettei työllisyydessä tapahdu ainakaan nopeasti heikkenemistä, joskaan vauhti ei enää yllä vuodentakaiselle tasolle, , sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas.

Isot yritykset ja teollisuus vahvimpina

Vaikka työnantajat arvioivat kasvattavansa henkilöstön määrää kaikissa neljässä yrityskokoluokassa, pelko kasvun hidastumisesta ja viennin hiipumisesta heijastuu pienten, alle 50 henkilöä työllistävien yritysten (indikaattori +7) ja alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten (+3) vastauksissa.

Näissä ryhmissä henkilöstömäärän kasvu on hyvin maltillista tai jopa laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ainoastaan suuryritykset (+23) ennakoivat henkilöstömääränsä lisäämistä sekä neljännesvuosi- että vuosivertailussa.

Toimialoista kahdeksan kymmenestä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan tulevan vuosineljänneksen aikana. Erityisesti teollisuuden työllistämisaikeet ovat säilyneet vahvoina ja jopa hieman nousseet alkuvuodesta. Teollisuuden indikaattori on +19, jossa on kasvua neljä prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesisektorin sekä kaivostoiminnan indikaattori on +7. Maa-, metsä- ja kalatalouden, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan, julkis- ja sosiaalialan sekä hotelli- ja ravintola-alan indikaattorit ovat kaikki +6.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämissuunnitelmat vahvistuvat kuudessa sektorissa kymmenestä. Kaivos- ja louhintasektori ennustaa suurinta kasvua (+14). Sitä seuraavat rakennusala (+10) ja maa-, metsä- ja kalatalous (+7).

Suurimmat tippujat edelliseen kvartaaliin verrattuna ovat kuljetus- ja varastointiala sekä informaatio- ja viestintäala (-8) ja rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (-5). Suurimmat tippujat vuoden takaiseen verrattuna ovat rakennusala (-19), rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (-13) sekä hotelli- ja ravintola-ala (-9).

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt