Kemianteollisuuden jälkeen voimakkaimmin joulukuussa putosi metsäteollisuuden liikevaihto. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Teollisuuden tuotanto ja tilaukset yhä laskussa

Teollisuustuotanto laski joulukuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto laski joulukuussa 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuussa 2,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 joulukuussa.

Tammi-joulukuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 3,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuustuotanto kuitenkin kasvoi joulukuussa useilla toimialoilla. Suurinta kasvu oli kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 4,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Metsäteollisuudessa tuotanto kasvoi 3,2 prosenttia ja kemianteollisuudessa 3,1 prosenttia verrattuna marraskuuhun. Joulukuussa tuotanto väheni eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 5,1 prosenttia, sekä metalliteollisuudessa, 3,0 prosenttia.

Vuodentakaiseen verrattuna tuotanto kasvoi kahdella päätoimialalla. Kemianteollisuudessa kasvua oli 13,9 prosenttia ja kaivostoiminta ja louhinta toimialalla 8,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuotannon lasku oli voimakkainta metalliteollisuudessa, 6,3 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 3,4 prosenttia verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun.

Uudet tilaukset laskivat

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli viime vuoden joulukuussa 15,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Laskua selittää Tilastokeskuksen mukaan suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muutama suuri metalliteollisuuden tilaus.
Koko viime vuoden aikana tilaukset laskivat 11,4 prosenttia edellisvuodesta.

Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa, toimialan tilaukset kasvoivat 47,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat vuodentakaisesta 5,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 24,5 prosenttia.

Metalliteollisuuden tilausten laskua selittää suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jolle kohdistuivat muun muassa telakkateollisuuden isot uudet tilaukset.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt