Teollisuuden palkansaajat valmistelee koordinoitua liittokierrosta

Teollisuuden palkansaajat TP valmistautuu koordinoimaan mahdollisen työmarkkinoiden liittokierroksen palkkaratkaisua.

TP:n mukaan mahdollisen liittokierroksen toteutuessa sille jää luontevasti tehtävä valmistella palkansaajien osalta teollisuusvetoista palkanmuodostusmallia.

– Lähtökohtana on tiivis neuvottelukoordinaatio yli järjestö- ja työehtosopimusrajojen, jonka pohjalta ammattiliitot neuvottelevat ja sopivat omat työehtosopimuksensa, tiedottaa Teollisuuden palkansaajiin kuuluva Ammattiliitto Pro.

TP:n mukaan palkanmuodostusmallia rakennettaessa on käytävä kattavasti keskustelua myös muiden sektoreiden palkansaajajärjestöjen kanssa. Neuvottelukoordinaation lisäksi TP kertoo valmistelevansa myös yhteistä järjestöllistä toimintavalmiutta.

TP edustaa teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä palkansaajia.

Teollisuuden palkansaajien hallitus kokoontui strategiaseminaariin keskustelemaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta Kirkkonummen Majvikiin 14.–15. tammikuuta. TP:n suurimpia jäsenliittoja ovat Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, TEK, TEAM ja AKT.

Kommentit