Puutavaraa saapuu tehtaalle. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Teollisuuden liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia, palveluiden 5,8 prosenttia

Teollisuuden ja palveluiden liikevaihdot olivat hyvässä kasvussa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 7,0 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 5,2 prosenttia ja vientiliikevaihto 8,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 11,5 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 10,7 prosenttia ja metalliteollisuudessa, 9,1 prosenttia.

Hitainta liikevaihdon kasvu oli elintarviketeollisuudessa, 1,5 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 3,8 prosenttia.
Myös kaikkien muiden teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli kaivostoiminta ja louhinta -toimialalla, 16,6 prosenttia.

Toimialalla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja toimialalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 5,2 prosenttia edellisvuodesta.

Myös palveluiden liikevaihto kasvussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,8 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihdolla mitattuna palvelualojen toimialoista suurimmat jatkoivat vahvaa kasvuaan: informaatio ja viestintä kasvoi 6,2 prosenttia, ja kuljetus ja varastointi 5,9 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta.

Ripeintä kasvu oli jälleen ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla (+ 7,7 %) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+7,0 %). Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+13,7 %) kasvatti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialaa ripeimmin. Myös liikkeenjohdon konsultointi, lakiasian- ja laskentatoimen palvelut sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut kasvattivat vahvasti liikevaihtoaan.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalle kasvua toi vuokraus- ja leasingtoiminta (+11,9 %) sekä työllistämistoiminta (+10,9 %). Informaation ja viestinnän toimialalla vahvassa kasvussa olivat tietopalvelutoiminta (+9,4 %) sekä ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (+8,7 %).

Heikoimmin päätoimialoista kehittyi edelleen muu palvelutoiminta, jossa kasvu jäi 1,8 prosenttiin. Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitavaroiden korjaus (-6,2 %) hidasti edelleen toimialan kasvua.

Kommentit