Rahtikontteja Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Teollisuuden kysyntä ei ole elpynyt kesän aikana

Tilanne on tuoreen kyselyn perusteella teknologiateollisuudelle ja viennille edelleen synkkä.

Teollisuusyritysten tilanteessa ei ole Teknologiateollisuus ry:n mukaan tapahtunut kesän aikana mainittavaa muutosta parempaan.

Järjestön tuoreessa kyselyssä 65 prosenttia teollisuusyrityksistä arvioi, että tuotannon hiljaisin aika on vasta edessä tai se on paraikaa meneillään. Kesäkuun lopussa lähes 50 000 henkilöä oli teknologiateollisuudessa lomautusjärjestelyjen piirissä. Teollisuusyrityksistä noin kolmannes joutunut tai joutuu irtisanomaan henkilöstöään.

− Tällä hetkellä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että loppuvuoden näkymät olisivat olennaisesti kirkastumassa. Synkimmät ennusteet eivät ehkä toteudu, jos koronan toinen aalto pystyttäisiin välttämään. Tilanne on kuitenkin Suomen teknologiateollisuudelle ja viennille edelleen synkkä. Myös koronaepidemian toisen aallon todennäköisyys kasvaa tai se on jo alkanut ja tämä luo vakavan uhkan vientikysynnän nopealle elpymiselle, arvioi Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras tiedotteessa.

Kyselyssä 85 prosenttia teknologiayrityksistä kertoi heikon kysynnän vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Tarjouspyyntöjen määrä pysyi heinäkuussa edelleen vähäisenä. Uusien tilauksia saatiin huhti–kesäkuussa euroina kahdeksan prosenttia vähemmän kuin tammi–maaliskuussa ja 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Teknologiateollisuuden suurimmalla toimialalla kone- ja metallituoteteollisuudessa uusia tilauksia saatiin huhti−toukokuussa 26 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja 34 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Kokonaistilanteen kannalta erityistä huolta aiheuttaa järjestön mukaan pudotus suurten yritysten tilauksissa. Vain kahta lukuun ottamatta kaikki 30 suurinta yritystä kertoivat tilauskertymänsä laskeneen huhti−kesäkuussa vuodentakaisesta. Lisäksi tilausten arvo laski keskimäärin enemmän kuin teknologiateollisuudessa kokonaisuudessaan.

Tilanne heijastuu Teknologiateollisuus ry:n mukaan todennäköisesti syksyllä alihankintaverkostoihin eri puolilla maata.

Teknologiateollisuuden palvelutoimialoilla näkymät ovat kuitenkin järjestön kyselyn mukaan jonkin verran kohentuneet. Näitä aloja ovat suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt