X
SULJE MAINOS
Elinkeinoelämän keskusliitto osoitteessa Eteläranta 10 Helsingissä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Teollisuuden investointeihin ennakoidaan kovaa kasvua

Investointiaste on korkeimmillaan kymmeneen vuoteen.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan erityisen positiivista on, että kasvua ennakoidaan sekä kiinteisiin- että tutkimus- ja kehitysinvestointeihin.

Teollisuuden yhteenlaskettujen investointien arvo olisi investointiedustelun mukaan tänä vuonna yhteensä noin 8,6 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi noin 16 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

– Toimialoittain tarkasteltuna erityisen vahvaa kehitystä kiinteiden investointien osalta löytyy metsä- ja elintarviketeollisuudesta. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa vahvin kasvu on kemianteollisuudessa mutta myös teknologia- ja metsäteollisuuden tutkimus- ja kehityspanostukset ovat selvästi lisääntymässä, kertoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen.

Teollisuuden kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan EK:n tiedustelun mukaan tänä vuonna noin 5,2 miljardia euroa, eli kasvua viime vuoteen nähden olisi reilut 19 prosenttia.

Teollisuuden tutkimus- ja kehitysmenot kasvaisivat vajaat 12 prosenttia ja niiden arvo olisi noin 3,4 miljardia euroa.

Myös energiahuollon investointinäkymät ovat hyvin valoisat ja alan investointien määräksi ennakoidaan tänä vuonna noin 2,5 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi viime vuoteen nähden reilun 23 prosentin kasvua.

Teollisuuden investointiasteen odotetaan kipuavan tänä vuonna noin 24 prosenttiin. Tämä on Suomen viime vuosien tasoon nähden korkea lukema mutta kansainvälisesti tarkasteltuna matalaa keskitasoa.

– Investointijysäys tänä vuonna nostaa Suomen lähemmäs verrokkimaita. Investointiaste on kuitenkin madellut meillä vuosikausia, joten nyt tapahtuva hyppy ei vielä tilannetta korjaa. Tarvittaisiin pysyvä tasokorotus, jotta kasvun tie lähtee kunnolla liikkeelle, analysoi EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Keväällä tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 285 yritystä, jotka työllistivät Suomessa reilut 130 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt