Telan Siimes: Kilpailukykysopimusesitys turvaa eläkkeiden rahoitusta

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes on tyytyväinen siihen, että kilpailukykysopimukselle turvataan työeläkemaksujen taso.

Neuvottelutuloksen mukaan työeläkemaksun taso pysyy eläkeuudistuksessa sovitun mukaisena, eli 24,4 prosentissa vuoteen 2021 saakka. Eläketurvakeskuksen laskelmissa tämä arvioidaan riittäväksi tasoksi myös pitkällä aikavälillä.

Neuvottelutuloksen mukaan työeläkemaksun sisällä työntekijöiden maksuosuus kasvaa ja työnantajien laskee.

– Työeläkejärjestelmän talouden näkökulmasta tämä on hyvä ja kestävä ratkaisu. Tällä huolehditaan eläkeuudistuksen mukaisesti nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoituksesta, sanoo Suvi-Anne Siimes.

Ensi vuonna voimaan tulevaan eläkeuudistukseen sisältyy ajatus työeläkemaksun tasapainottamisesta. Siinä hyödynnetään yksityisalojen työeläkejärjestelmässä olevaa tasausvastuu-nimistä puskuria, johon myös niin sanottu EMU-puskuri sisältyy. EMU-puskuri ja koko tasausvastuu pienenevät tästä johtuen minimitasoilleen vuoteen 2025 mennessä.

– Erityisesti tulevien sukupolvien kannalta on erittäin merkittävä ja arvokas ratkaisu, ettei EMU-puskureita nyt pureta etuajassa ja maksun kokonaistaso pidetään sellaisena kuin oli suunniteltukin, Siimes kiittää.

Työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmissa on otettu huomioon nykyisissä rahastoissa olevat varat ja niille saatavat tuotot.

– Neuvottelutulokseen kirjatut linjaukset mahdollistavat myös sijoitustuottojen hankkimisen eläkevaroille siten, kun eläkeuudistuksen rahoituslaskelmissa on arvioitu, Siimes sanoo.

Työntekijän maksuosuuden kasvu on työeläkejärjestelmän näkökulmasta tulosiirtoa työntekijän työssäoloajalta eläkkeellä oloaikaan.

– Työntekijän maksurasituksen nousu keventää työnantajien työllistämiskustannuksia, mutta kaventaa työntekijöiden tämän päivän ostovoimaa. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää huolehtia sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta työeläkejärjestelmän rahoituksessa, Siimes sanoo tiedotteessaan.

Kommentit