Teknologiateollisuuden tilauskannan kasvusta noin 60 prosenttia koostuu laivatilauksista. Kuvassa Carnival Mardi Gras -risteilyaluksen vesillelasku Meyerin Turun-telakalla viime perjantaina. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Teknologiateollisuuden henkilöstö alkanut vähentyä

Yritysten väliset erot ovat lisääntyneet huomattavasti, ja tarjouspyyntöjen määrä on laskussa.

Teknologiateollisuus ry:n tuoreen tiedustelun mukaan alan tilauskanta on kokonaisuutena vahva, mutta yritysten väliset erot ovat lisääntyneet huomattavasti ja tarjouspyyntöjen määrä on yhä laskussa. Myös henkilöstömäärän kasvu pysähtyi viime vuoden lopulla.

Uudet tilaukset kasvoivat viime vuoden lopulla, mutta kasvu selittyy yhdistyksen mukaan lähes yksinomaan erittäin suurilla laivatilauksilla.

– Yhteenvetona voi todeta, että teknologiateollisuudessa on siirrytty kasvusta enemmän tai vähemmän vaakalentoon. Luvut näyttävät hyviltä laivatilausten ansiosta, mutta todellinen tilanne ei valitettavasti ole yhtä valoisa. Yritysten ja toimialojen väliset erot ovat lisääntyneet huomattavasti, varoittaa Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola pitää erityisen huolestuttavana uutisena työllisyyden kasvun pysähtymistä teknologiateollisuudessa. Henkilöstömäärä kääntyi kyselyn perusteella vuoden loppua kohden jopa laskuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2016.

– Täytyy tietenkin toivoa, että kyse olisi tilapäisestä notkahduksesta. Tuoreen kyselyn tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että kyse voi olla pysyvämmästä käänteestä. Teknologiateollisuus tuo suoraan ja välillisesti työtä lähes 700 000 suomalaiselle, joten toimialan työllisyyskehityksellä on suuri vaikutus koko yhteiskuntaan, Hirvola muistuttaa.

Hän tähdentää, että maan hallitus ei saa enää siirtää päätöksiä työllisyyttä ja kasvua tukevista toimista. Hidastuva kasvu ja ikäsidonnaisten menojen lisääntyminen on yhtälö, joka edellyttää hänen mukaansa vaikuttavia toimia, pieni näpertely ei auta.

– Suurta huolta herättää myös meneillään oleva kärjistynyt työmarkkinakierros. Työmarkkinoilla tarvitaan ehdottomasti työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevia ratkaisuja. Kilpailukyky ei ole kirosana. Kilpailukyvystä huolehtiminen tuo työtä Suomeen, Hirvola painottaa.

Tilauskehityksen ennakoidaan heikentyvän

Tiedustelussa mukana olevat yritykset saivat uusia tilauksia loka­–joulukuussa euromääräisesti 15 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilausten kasvu selittyy Teknologiateollisuus ry:n mukaan kuitenkin lähes kokonaan telakkateollisuuden erittäin suurilla tilauksilla.

Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti, että tarjouspyyntöjä oli vuodenvaihteessa vähemmän kuin kolme kuukautta aiemmin. Teknologiateollisuus ry muistuttaa tarjouspyyntöjen vähentymisen ennakoivan tilauskehityksen heikentymistä alkuvuonna.

Tilauskannan arvo oli vuoden lopussa hieman suurempi kuin edellisen vuosineljänneksen päättyessä ja 9 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2018. Teknologiateollisuus ry kuitenkin huomauttaa, että laivatilausten osuus tilauskannan kasvusta kuuden viime vuoden aikana on noin 60 prosenttia.

Teknologiateollisuuden palveluksessa työskenteli viime vuonna keskimäärin 319 000 henkilöä, mikä oli noin 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärän kasvu hiipui kuitenkin loppuvuotta kohden.

Myös rekrytointien määrä laski huomattavasti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yrityksestä riippuen taustalla voi yhdistyksen mielestä olla joko suhdanteen heikentyminen tai pula osaavasta työvoimasta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt