Oikeusministeriö Helsingissä. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Tekeillä kaksi uutta virastoa

Virastojen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa.

Oikeusministeriö on aloittanut työn, jonka tavoitteena on järjestää oikeusapu- ja edunvalvontapiirit valtakunnalliseksi virastoksi sekä oikeushallinnon erityisviranomaisten kokonaisuus yhdeksi virastoksi.

Oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen toteuttamisesta vastaa tällä hetkellä kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Niiden oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Oikeusministeriö teetti selvitykset valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta vuonna 2017 ja vuonna 2020. Uusimmassa selvityksessä esitettiin perustettavaksi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto, joka muodostuisi keskushallinnosta sekä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista.

Selvityksessä ei ehdotettu muutoksia virastojen nykyisiin sijaintipaikkoihin. Nyt käynnistynyt valmistelu tehdään selvitysten pohjalta.

Oikeusministeriön mukaan syksyn lausuntokierroksella oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista kannatettiin laajasti. Viraston perustamisen katsottiin mahdollistavan nykyistä tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kehittämisen sekä toimintojen nykyistä paremman resursoinnin.

Erityisviranomaisten virasto kokoaa monta toimijaa

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä viranomaisia, joista osa on kooltaan pieniä. Näitä ovat lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) sekä Onnettomuustutkintakeskus.

Oikeusministeriö on teettänyt selvitykset vuonna 2019 ja 2020 toimijoiden hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoamisesta siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden tehtäväkenttää muutettaisi. Viime vuoden selvityksessä tarkennettiin, kuinka erillisvirastojen yhteiset hallinnolliset palvelut voidaan järjestää ja turvata samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus.

Lisäksi selvityksessä esitettiin, että virastokokonaisuuteen liitetään konkurssiasiamiehen toimisto ja kuluttajariitalautakunta. Myöhemmin sovittiin, että myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta voitaisiin siirtää osaksi perustettavaa virastoa. Selvityksessä ei ehdotettu muutoksia virastojen nykyisiin sijaintipaikkoihin.

Suunnitelmissa on, että viraston muodostavat itsenäiset viranomaiset ja näille hallintopalveluja tuottava yksikkö. Uudistuksen tavoitteena on järjestää viranomaisten hallinnolliset palvelut niin, että ne tukevat toimintaa entistä paremmin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt