Tehy varoittaa kelpoisuuksien väljentämisestä

Oikeat ammattilaiset etulinjassa on hyvä lähtökohta työnjaon uudistamiselle. Näin varmistetaan, että kansalaiset saavat viivytyksettä oikeaa ja asianmukaista hoitoa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo (sd.).

Tehyn mukaan työnjakoa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kyettävä uudistamaan. Lähtökohtana täytyy olla asiakkaan palvelutarpeesta nouseva oikea osaamisen kohdentaminen.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) keskiviikkona esittelemän kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseen liittyvä toimenpideohjelman suurimmat säästöt, noin 240 miljoonaa euroa, kohdistuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Kuntien henkilöstön kelpoisuusehtojen väljentämisellä puolestaan tavoitellaan 90 miljoonan euron säästöjä.

– Työnjaon uudistamisen ja kelpoisuusehtojen madaltamisen pääasiallisena motiivina ei saa olla säästötavoite. Silloin ollaan potilasturvallisuuden kannalta väärällä tiellä ja myös kustannukset voivat kasvaa, kun esimerkiksi hoitoon pääsy viivästyy. Kansalaisten pitää voida luottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden korkeaan tasoon. Säästöjen henkilöstöön kohdistuvat riskit ja vaikutukset tulee tunnistaa, korostaa Rauno Vesivalo.

Hän muistuttaa, että Tehy on jo aiemmin varoittanut esimerkiksi hoiva-avustajien määrän lisäämisestä.

Vesivalo toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien säätely ei ole tuulesta temmattua, vaan sille on vahvat potilasturvallisuudesta lähtevät perusteet. Potilaan, asiakkaan tai omaisen ei pidä itse joutua arvuuttelemaan hoitavan henkilön koulutusta ja ammattitaitoa.

– Nyt on väärä hetki tinkiä osaamisesta ja suunnitelmat kelpoisuuksien madaltamisesta ovat suorastaan pelottavia. Meillä ei ole varaa menettää laadukasta palvelujärjestelmäämme ja työhönsä sitoutunutta henkilöstöä.

Tehy on huolestunut myös siitä riittääkö omavalvonnan lisääminen sekä siitä, mikä taho jatkossa määrittelee hoidon riittävän laadun vai haetaanko tulkinnat jatkossa käräjäoikeudesta?

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimista koskevat esitykset kohdistuvat raskaasti juuri sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan.

– Sote-uudistukselle on asetettu mittavat säästötavoitteet, joita ei valitulla mallilla ilmeisesti saadakaan nyt puristettua rakenteista. Näyttää siltä, että toivottuja säästöjä kaivetaan myös palveluiden laadun kustannuksella, sanoo Vesivalo.

Kommentit